Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

line

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Απόσπαση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

 

Η τέχνη (της απάτης) να λες ότι θα πάρεις όλα τα παιδιά την ώρα που τα αποκλείεις

Εγκύκλιος για το ολοήμερο και πως η «διεύρυνση» οδηγεί στο κλείσιμο!

Η τέχνη (της απάτης) να λες ότι θα πάρεις όλα τα παιδιά την ώρα που τα αποκλείεις

Στην εποχή της μαύρης, ελαστικής, μερικής και ανασφάλιστης εργασίας, στην εποχή της εργασιακής περιπλάνησης και ανεργίας, η κυβέρνηση βάζει προϋποθέσεις για την εγγραφή μαθητών στα ολοήμερα τμήματα.

Ή έκδοση της εγκυκλίου για τη λειτουργία του ολοήμερου επιβεβαιώνει τη σταθερή κατεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας να συρρικνώσει αποφασιστικά και να κλείσει χιλιάδες τμήματα ολοήμερου και να πετάξει έξω από αυτό χιλιάδες μαθητές δημοτικού και νηπιαγωγείου.

Πώς η «διεύρυνση» οδηγεί στο κλείσιμο!

Μετά το σάλο των αντιδράσεων το υπουργείο διατυμπανίζει ότι θα πάρει όλα τα παιδιά. Από την καταφανώς περιοριστική διάταξη της υπουργικής απόφασης για υποχρεωτική προσκόμιση βεβαιώσεων από εργοδότη και για τους δύο γονείς που όλοι καταλάβαιναν ότι μετατρέπει το ολοήμερο τμήμα σε είδος προς εξαφάνιση η εγκύκλιος προβλέπει τη δυνατότητα :

«να εγγραφούν οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας στην περίπτωση που είναι άνεργοι, καθώς επίσης και οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους)».

Το κόλπο του Υπουργείου : προσθέτει «πολλές κατηγορίες» με ελάχιστο ως ανύπαρκτο ειδικό πληθυσμιακό βάρος σε κάθε σχολείο για να δώσει την εντύπωση της «διεύρυνσης» και αποκλείει τις κύριες «χτυπημένες από την κρίση» κοινωνικές ομάδες που έχουν πραγματική ανάγκη για το ολοήμερο.

Τα παιδιά που θα προκύψουν για εγγραφή στο ολοήμερο από γονείς «με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους είτε μονογονεϊκές οικογένειες» θα είναι από κανένα έως ένα – δύο μαθητές σε ένα σχολείο – δηλαδή δε συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κάλυψη του ελάχιστου αριθμού των 14 μαθητών για τη λειτουργία του τμήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ

Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ

Στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 15-74 ετών το οποίο α) δεν έχει εργασία β) δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, γ) είναι διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και δ) αναζητά ενεργά απασχόληση.

Για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)

 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

 • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

Μετά την εγγραφή του ο άνεργος ενδεικτικά έχει τα εξής δικαιώματα/παροχές:

 • Σε περίπτωση απόλυσης, δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας: εάν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς άνεργος πληροί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση (αν έχει συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων), υποβάλλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας

 • Υπόδειξη και παραπομπή σε θέση εργασίας αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κενή θέση ανάλογη των προσόντων του στο επάγγελμα που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί ο άνεργος.

 • Υπόδειξη και παραπομπή σε προγράμματα κατάρτισης / απασχόλησης

 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών κατά τη συνέντευξη με εξειδικευμένο Υπάλληλο (εξατομικευμένη προσέγγιση), κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με εξειδικευμένο Υπάλληλο, προτάσεις για συμμετοχή του αναζητούντα εργασία σε δράσεις/ προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης.

aπάντηση του Συντονιστικού Νηπιαγωγών στην ανακοίνωση του Υπουργείου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σε κατάσταση πανικού το Υπουργείο, μετά το κύμα διαμαρτυριών και αντιδράσεων σε πανελλαδικό επίπεδο για την διάταξη για τα Νηπιαγωγεία του Άρθρου 35 παρ.1 του κατατεθέντος  νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» , προσπαθεί να διαβεβαιώσει την κοινωνία ότι κανένα Νηπιαγωγείο δεν θα κλείσει.

Με αλχημείες και γελοία τεχνάσματα προσπαθεί να παραπλανήσει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και την κοινωνία ολόκληρη, διαβεβαιώνοντάς τους ότι με μαγικό τρόπο θα εφαρμόσει τις μνημονιακές πολιτικές , αφού το σχέδιό του «θα συμβάλλει τα μέγιστα στην εξοικονόμηση δαπανών» (όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση), αλλά  δεν θα κλείσει Νηπιαγωγεία!

Είναι αναπόφευκτο  να δημιουργούνται  εύλογα ερωτήματα.

 • Για ποιο λόγο το Υπουργείο καταθέτει νομοθετική ρύθμιση με την οποία διπλασιάζει τον ελάχιστο αριθμό παιδιών για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων στα αστικά κέντρα;
 • Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί επιλεκτικά κάποια στοιχεία και αποκρύπτει άλλα;

Η απάντηση είναι προφανής. Ο στόχος του Υπουργείου είναι ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης και  η δημιουργία  σύγχυσης και παραπλάνησης  για θέματα που σχετίζονται με το Νηπιαγωγείο,  έτσι ώστε να επικαλύπτονται οι αντιπαιδαγωγικές ρυθμίσεις που νομοθετούνται και να ελαχιστοποιούνται  οι αντιδράσεις. Στην περίπτωση του Νηπιαγωγείου η τακτική αυτή έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας , γιατί πραγματικά ο χώρος παρουσιάζει πολλές ιδιοτυπίες (μονοθέσια τμήματα, απουσία καταμερισμού εργασίας κλπ.) οι οποίες δεν είναι γνωστές ούτε και στην υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα. Συνέχεια ανάγνωσης

Κοινή Ανακοίνωση ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕ & ΔΕ

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ΠΟΥ ΔΙΑΣΠΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΡΑ!

ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ, ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ»!

Σε ολομέτωπη επίθεση στους ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς και συνολικά στην εκπαίδευση προχωρά η μνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και το υπουργείο παιδείας.

Η διάταξη-συμπλήρωμα του αντιεκπαιδευτικού νόμου 3848/2010 της ιέρειας του νεοφιλελευθερισμού και του μνημονιακού ΠΑΣΟΚ Άννας Διαμαντοπούλου, που παρουσίασε το υπουργείο Παιδείας, αποτελεί επικαιροποίηση του αντιδραστικού του περιεχομένου στην εποχή του 3ου μνημονίου και επαναφορά των πολιτικών Αρβανιτόπουλου και Μητσοτάκη που έστειλαν χιλιάδες αναπληρωτές στην ανεργία και επιχείρησαν να απολύσουν εκπαιδευτικούς. Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΘΡΟΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ /ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΑΘΡΟΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ /ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΡΗΚΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ!

ΑΠΟ ΤΑ ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ ΜΙΣΑ! ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ!

 Πριν προλάβει η εκπαιδευτική κοινότητα να συνειδητοποιήσει ότι η εξαγγελία για δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή αποτελεί μια ακόμη εξαγγελία εντυπωσιασμού και παραπλάνησης (ίδιας τακτικής με αυτής των προηγούμενων κυβερνήσεων), αφού τέσσερις μήνες μετά καμιά ενέργεια δεν έχει δρομολογηθεί ως προς την κατεύθυνση της υλοποίησής της (καταγραφή παιδιών, εύρεση κτιρίων, διορισμοί κά.)…

Πριν προλάβει η εκπαιδευτική κοινότητα να υπερασπίσει τη διακριτότητα του ρόλου του Νηπιαγωγείου από αυτόν του παιδικού σταθμού, εν μέσω του πολέμου που της κήρυξαν ομάδες εντός κι εκτός κυβέρνησης, που υποβάλλουν προτάσεις τις οποίες καμουφλάρουν με ευρωπαϊκή, αλλά και μελετών του ΟΟΣΑ επικάλυψη, για ενοποίηση Παιδικών Σταθμών – Νηπιαγωγείων και κατάργηση της υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής…

Μια καινούρια τροπολογία-πατέντα του Υπουργείου Παιδείας έρχεται, η οποία θα δημιουργήσει κύματα ενθουσιασμού στους θεσμούς για τον ευφυή σχεδιασμό της και την αποτελεσματικότητά της ως προς την κατεύθυνση της θεαματικής μείωσης  του κόστους στην Προσχολική εκπαίδευση! Ούτε οι ίδιοι οι θεσμοί δεν θα μπορούσαν να καταστρώσουν ένα τέτοιο σχέδιο  που να ορίζει, ότι ο ελάχιστος αριθμός νηπίων ανά τμήμα θα καθορίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται  όσο το δυνατό μεγαλύτερο δημοσιονομικό όφελος. Θα είναι   για τις απομακρυσμένες περιοχές  4 νήπια α και β ηλικίας,  αλλά για τα αστικά κέντρα 14 (από 7 που οριζόταν έως σήμερα σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με τον Ν4264  ΦΕΚ118/A/15-5-14 αρ.45 παρ.18).

Συγκεκριμένα Συνέχεια ανάγνωσης

αναρρωτικές άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας. Αρμόδια όργανα να βεβαιώσουν την ανικανότητα για εργασία όταν η καταβολή του ημερομισθίου βαραίνει κυρίως τον ασφαλιστικό φορέα (δηλαδή αναρρωτική άδεια από 4 ημέρες και πάνω τη φορά) είναι: Συνέχεια ανάγνωσης