Ποια σειρά ακολουθούν οι διαδικασίες : μεταθέσεων, τοποθετήσεων, αποσπάσεων

1]Οργανικά κενά Φεβρουάριου για να γίνουν οι μεταθέσεις. 2]Μεταθέσεις 3]Τοποθετήσεις : α]Υπεράριθμων (προηγούνται) β]Μετατιθέμενων -Βελτιούμενων(από σχολεία της ίδιας περιοχής) -Διάθεση ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ 4]Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ και σε υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ (Περιφέρειες, Δ/νσεις, Γραφεία, ΥΠΕΠΘ, ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ) 5]Τοποθέτηση όλων των αποσπασμένων στο Νομό και των εκπαιδευτικών του Νομού που ζητούν απόσπαση σε... Continue Reading →

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑