Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα

Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα΄. Πώς γεννήθηκε αυτή η φράση; Η κατωτέρω δημοσιευομένη εγκύκλιος διαταγή, υπάρχει στην βιβλιοθήκη της Δημητσάνας και έχει συνταχθεί την 3η Δεκεμβρίου 1883 από τον τότε αστυνόμο α΄ περιφέρειας Εμμ. Λαγουδάκη υπενοματάρχη. Εγκύκλιος διαταγή Προς απάσας τας αρχάς του κράτους, νομάρχας και δημάρχους της υπ' εμέ αστυνομικής περιφερείας της πόλεως... Continue Reading →

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑