Αναρρωτική άδεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Άρθρο 54 Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας 1. Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή... Continue Reading →

άδεια μητρότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Άρθρο 52 Άδειες μητρότητας 1. Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται... Continue Reading →

δικαίωμα ειδικής άδειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Άρθρο 50 Δικαίωμα ειδικής άδειας 1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργασίμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού. Επίσης δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως... Continue Reading →

άδειες αναπληρωτών

1. Αναρρωτικές άδειες Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ( ανεξάρτητα αν έχουν εργαστεί ως αναπληρωτές και τα προηγούμενα έτη ) 15 ημέρες άδεια με αποδοχές. Ωστόσο και μετά την υπέρβαση 1 μηνός απουσίας λόγω ασθενείας , η εργασιακή σχέση εξακολουθεί να ισχύει. Εφόσον ασθενήσουν, οφείλουν να απευθυνθούν στο ΙΚΑ της περιοχής τους. Κατόπιν υποβάλλουν αίτηση και... Continue Reading →

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑