εισαγωγή 2ης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ :Επέκταση της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο»
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας επεκτείνει τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής και Γερμανικής) το σχολικό έτος 2006-07 στην Ε΄ Τάξη και την μεθεπόμενη σχολική χρονιά 2007-08 και στην ΣΤ’ του Δημοτικού Σχολείου.[Φ52/530/55028/Γ1/1-6-2006 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ]
ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 – 2007
12. Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής και Γερμανικής)Το Υπουργείο Παιδείας επεκτείνει τη διδασκαλία της δεύτερης Ξένης Γλώσσας (Γαλλικής και Γερμανικής) σε όλα τα πολυθέσια σχολεία από 6/θέσια και πάνω για το σχολικό έτος 2006 – 2007 στην Ε΄ τάξη και το επόμενο σχολικό έτος 2007 – 2008 και στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου και δυο (2) ώρες την εβδομάδα.[Φ.3 / 823 / 88155 / Γ1 / 5 – 9 – 2006 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ]
Ενώ η απεργιακή κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη το ΥΠΕΠΘ δίνει στη δημοσιότητα έναν κατάλογο με 19 «επιτεύγματα» σε αντιπαράθεση με τα αιτήματα της απεργίας.
Στην 16 θέση … 16. Εισήχθη στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο η υποχρεωτική διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά, κ.ο.κ.). [ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΠΘ Αθήνα 02 Οκτωβρίου 2006]

Ενώ αυτά και άλλα πολλά ανακοινώνονταν στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή και λίγο αργότερα, η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα σχολεία μας ήρθε με το νέο έτος –Γενάρη του 2007.
Ήρθε, και μαζί με την επίσης καθυστερημένη έλευση του προγράμματος «Καλιπάτειρα»:

Έφερε μια άνευ προηγουμένου αναστάτωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων στα οποία εφαρμόζεται.
Έφερε τα εφτάωρα σε 11χρονα παιδιά που θα πρέπει να μένουν στο σχολείο μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
Έφερε τον κατακερματισμό της διδακτικής πράξης αφού σε κάποιες περιπτώσεις στον υπεύθυνο δάσκαλο αναλογούν το πολύ 3 διδακτικές ώρες από το συνολικό εφτάωρο πρόγραμμα της τάξης του. Τις υπόλοιπες ώρες στο τμήμα βρίσκεται ο ωρομίσθιος συνάδελφος της 2ης ξένης γλώσσας, ο συνάδελφος των αγγλικών, ο γυμναστής ή και ο συνάδελφος του προγράμματος Καλιπάτειρα.
Έφερε την επιμήκυνση του διδακτικού ωραρίου μέχρι τις 2 συνταυτίζοντας το εργασιακό με το διδακτικό ωράριο.
Έφερε την επέκταση της ωρομισθίας και στο πρωινό πρόγραμμα. Με συναδέλφους που με δέλεαρ τα μόρια της προϋπηρεσίας μετακινούνται σε τέσσερα και πέντε πολλές φορές σχολεία, με ότι αυτό σημαίνει για τον παιδαγωγικό τους ρόλο.

Το να μαθαίνουν τα παιδιά ξένες γλώσσες δεν είναι κακό.
Δε διαφωνούμε με τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα σχολεία.

Απαιτείται όμως, ύστερα από ουσιαστική μελέτη, η οργανική ενσωμάτωση της στο σχολικό πρόγραμμα με βάση της κοινωνικές και παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών. Η εισαγωγή νέων αντικειμένων δεν μπορεί να έρχεται αυξάνοντας τις ώρες διδασκαλίας. Η λογική αυτή επιβαρύνει το ήδη παραφορτωμένο- με ένα σωρό εξωσχολικές δραστηριότητες- πρόγραμμα των μαθητών και οδηγεί στην ιδρυματοποίηση της σχολικής ζωής.

Αντίθετα η ασυνέπεια, η ανακολουθία λόγων, εξαγγελιών και πράξεων και η προχειρότητα με την οποία εισάγεται στα σχολεία μάς οδηγεί να σκεφτούμε ότι κανένας προγραμματισμός και μελέτη δεν υπήρξε από το Υπουργείο Παιδείας.
Μοναδικός στόχος η απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής και ο επικοινωνιακός χειρισμός του μέτρου για την παρουσίαση δήθεν κυβερνητικού έργου.

Εύλογα λοιπόν είναι τα ερωτήματα:

Γιατί ξεκίνησε η εφαρμογή της στη μέση της σχολικής χρονιάς; Θα μιλήσει κι εδώ το υπουργείο και οι γραμματείς του για χαμένες ώρες και αναπλήρωση;
Γιατί η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας γίνεται με το απαράδεκτο καθεστώς της ωρομισθίας;

Γιατί γίνεται με τα αντιπαιδαγωγικά και απάνθρωπα εφτάωρα αντί να υπάρξει μια ορθολογική αναδιάταξη της διδακτέας ύλης και του αναλυτικού προγράμματος με περιορισμό ή αντικατάσταση γνωστικών αντικειμένων;

Γιατί εφαρμόζεται επιλεκτικά μόνο στα 6/θέσια και άνω σχολεία και από αυτά όχι σε όλα; Με ποιο σκεπτικό και ποια λογική στερούνται την διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας οι μαθητές των ολιγοθέσιων σχολείων;
Κατά το 2003-04 υπήρχαν πανελλαδικά:755 μονοθέσια σχολεία, 762 2θέσια, 466 3θέσια, 169 4θέσια και 74 5θέσια δημοτικά σχολεία. [πηγή: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, www.kee.gr]
Πιστεύουν πραγματικά ότι μία και δύο ώρες την εβδομάδα είναι αρκετές για να μάθουν τα παιδιά μια ξένη γλώσσα ή το μόνο που επιδιώκουν είναι να αυξήσουν την πελατεία των φροντιστηρίων;
Ποιος ασχολείται με το περιεχόμενο και την καταλληλότητα των βιβλίων διδασκαλίας των ξένων γλωσσών; Σήμερα τα βιβλία αυτά οι σχολικές μονάδες τα προμηθεύονται από τις υπάρχουσες εκδόσεις που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Είναι ζήτημα εάν το παιδαγωγικό Ινστιτούτο ελέγχει την καταλληλότητα και τη συμβατότητά τους με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Στην Κω η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά ή γερμανικά) ξεκίνησε μόνο στα 6 από τα 12 δημοτικά σχολεία του νησιού (εξαιρέθηκαν ένα δημοτικό της πόλης και όλα τα σχολεία των χωριών).
Παρόμοια είναι η κατάσταση πανελλαδικά.
Το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των σχολείων καταρρίπτεται από την μαζικότητα με την οποία προσήλθαν οι συνάδελφοι της γαλλικής και της γερμανικής φιλολογίας στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (συμμετείχαν 2.539 εκπ/κοί της γαλλικής φιλολογίας για 240 θέσεις και 1.817 της γερμανικής για 396 θέσεις).
Ενδιαφέρον δεν υπάρχει για τις κακοπληρωμένες θέσεις των ωρομισθίων.
Είναι ξεκάθαρο τώρα γιατί στα μισά σχολεία της Κω δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Αφού Εξαντλήθηκαν οι περιορισμένες άλλωστε δυνατότητες της τοπικής αγοράς σε προσφορά διδακτικού προσωπικού, οι μισές θέσεις έμειναν κενές, καθώς ο απαράδεκτος θεσμός της ωρομίσθιας απασχόλησης είναι αποτρεπτικός για όσους κατοικούν εκτός Κω.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ωρομίσθιοι συνάδελφοι, που δίδαξαν πέρσι την 2η ξένη γλώσσα πιλοτικά σε 219 Δημ. Σχολεία, από τον Νοέμβρη του 2005 μέχρι τον Ιούνη του 2006, πήραν τα ψίχουλα (7 ευρώ την ώρα) της αποζημίωσης το Νοέμβριο το 2006. Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι οι ωρομίσθιοι συνάδελφοι, που εργάζονται στα ολοήμερα σχολεία από τον Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα, εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι.

Το κίνημα των εκπαιδευτικών με τα αρμόδια συνδικαλιστικά του όργανα οφείλει να εντάξει στην προβληματική του το ζήτημα της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών συνολικά. Το ερώτημα και η αντίστοιχη διεκδίκηση που πηγάζει απ’ αυτό, γιατί τα παιδιά δε μαθαίνουν στη διάρκεια του σχολικού τους βίου τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα και απαιτείται γι’ αυτό η διαμεσολάβηση των ιδιωτικών φροντιστηρίων, πρέπει να τεθεί προς το Υπουργείο Παιδείας ως αντικείμενο διεκδίκησης των εκπαιδευτικών και των φυσικών κοινωνικών συμμάχων τους, των γονέων, που βλέπουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό να εξανεμίζεται στο βωμό μιας κατ’ όνομα δωρεάν παιδείας.

Επίσης στα πλαίσια της συζήτησης, που έχει ανοίξει με αφορμή τα νέα σχολικά βιβλία, το ζήτημα της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών πρέπει να τεθεί σε όλες τις διαστάσεις του (κοινωνικές, παιδαγωγικές κ.ο.κ.) Προβλήματα, όπως η διδασκαλία των μητρικών γλωσσών των παιδιών των μεταναστών, που μέχρι τώρα μένουν κρυμμένα και εκτός του οπτικού πεδίου της επίσημης πολιτείας, πρέπει να τεθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα στο κέντρο του προβληματισμού και των διεκδικήσεων της.

2 σκέψεις σχετικά με το “εισαγωγή 2ης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό

Add yours

  1. Πολύ σωστές παρατηρήσεις! Ποιος «εγκέφαλος» σκέφτηκε να βάλει 7ώρα σε μαθητές δημοτικού; Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής μου που δεν παρακολουθεί μαθήματα αγγλικών σε φροντιστήριο; Μήπως το υπουργείο ενδιαφέρεται μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων και όχι για την ουσία; Γιατί μειώθηκαν οι ώρες της 2ης ξένης γλώσσας στο γυμνάσιο; Με ποιον τρόπο ένα παιδί θα μάθει 3(μαζί με την ελληνική)ξένες γλώσσες όταν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν του παρέχει τη δυνατότητα να μάθει πρώτα τη μητρική του γλώσσα(ρώσικα , αλβανικά κ.α.);

  2. Νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε μια βάση συζήτησης:τελικά θέλουμε ή όχι την διεύρυνση διδασκαλίας ξένων γλωσσών στο δημοτικό;Πιστεύω ότι τα επιχειρήματα υπέρ της διδασκαλίας ξ.γ. από πρώιμη ηλικία είναι γνωστά.Ο τρόπος όμως εφαρμογής του προγράματος είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ και φανερώνει την προχειρότητα και την ανευθυνότητα με την οποία καινοτομα προγράματα αντιμετωπίζονται απο το υπουργείο παιδείας.Δυστυχώς ή ευτυχώς η επιτυχία του πιλοτικού αυτού προγράμματος ανατέθηκε σε εκπαιδευτικούς που κλήθηκαν χωρίς να έχουν την ανάλογη κατάρτιση,υποδομή και υποστήριξη να εφαρμόσουν μια άλλου τύπου διδασκαλία απο εκείνη που συνήθως εφαρμόζεται σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα(παιγνιώδης διδασκαλία,έμφαση στο προφορικό λόγο,χρήση οπτικοακουστικών μέσων…).Αν μου επιτρέπεται μια κρίση,πιστεύω ότι παρόλα τα στραβά και ανάποδα,τα παιδιά στη πλειοψηφία τους ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά.
    Αντί να γκρινιάζουμε και να βλέπουμε τα πάντα μαύρα,μήπως θα πρέπει να εστιάζουμε περισσότερο στα θετικά του προγράματος αυτού;Και γω ωρομίσθια είμαι εδω και 2 χρόνια και τρέχω απο σχολείο σε σχολείο και είμαι απλήρωτη εδω και μήνες και έχω τραβήξει μεγάλη ταλαιπωρία,όμως ξέρω οτι γι’αυτά δε φταίει η ξένη γλώσσα αλά ο τρόπος εφαρμογής της .Ελπίζω και πιστεύω οτι περνώντας ο καιρός τα προβλήματα θα μειωθούν,όμως πρέπει να είμαστε όλοι αρωγοί σ’αυτη τη προσπάθεια,και ας μας αναστατώνει τη ζωή:)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: