ωρομίσθιοι, υπολογισμός μορίων

κατεβάστε το αρχείο υπολογισμός μορίων για ωρομίσθιους και υπολογίστε εύκολα τα μοριά σας ακολουθώντας τις οδηγίες. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Τα μόρια των ωρομίσθιων στο Πρωινό Πρόγραμμα υπολογίζονται αν διαιρεθούν οι ώρες του κάθε μήνα με το 100 και στρογγυλοποίηση στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Αν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από 0,5 στρογγυλοποιείται στο 0,5.[όριο το 0,5]... Continue Reading →

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑