Μετατροπή ωρών σε Μήνες και Ημέρες για το υπολογισμό της προϋπηρεσίας Ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Μετατροπή ωρών σε Μήνες και Ημέρες για το υπολογισμό της προυπηρεσίας Ωρομισθίων εκπαιδευτικών. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022/31-12-2003 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δηµοσίου, Ν.Π..... και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων... Continue Reading →

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑