Πλήρωση κενών διευθυντικών θέσεων

από το ΥΠΕΠΘ ΘΕΜΑ: Πλήρωση κενών διευθυντικών θέσεων ΣΧΕΤ.:Η µε αριθ. 7/2007 γνώµη της Επιτροπής του άρ.28 παρ.4 του Ν. 2190/94 Ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Υπηρεσίας µας προς την ειδική τριµελή επιτροπή του άρ. 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 Α’), όπως συµπληρώθηκε µε την... Continue Reading →

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑