Ποιες υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών δεν απαγορεύονται κατά την προεκλογική περίοδο

Λειτουργία Υπηρεσιακών Συµβουλίων (ΠΥΣΠΕ,ΠΥΣ∆Ε)υπηρεσιακές µεταβολές εκπαιδευτικών .το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων υπέβαλε ερώτηµα περί δυνατότητας εξαίρεσης από την ως άνω αναστολή στην Ειδική Τριµελή Επιτροπή του άρθρου 28, παρ. 4 του Ν. 2190/1994 του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η Ειδική Τριµελής Επιτροπή εξέδωσε την µε αριθµό 25/2007/3-9-2007 γνωµοδότηση βάσει της οποίας: 1. Επιτρέπεται η τοποθέτηση... Continue Reading →

Οργανικές θέσεις Δασκάλων ,Νηπιαγωγών, Αγγλικής, Φυσικής Αγωγής και Μουσικών

Στη σύσταση οργανικών θέσεων Δασκάλων ,Νηπιαγωγών, Αγγλικής, Φυσικής Αγωγής και Μουσικών, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας , προκειμένου να καλυφθούν κυρίως οι ανάγκες του ολοήμερου σχολείου. Ειδικότερα συνιστώνται από το σχολικό έτος 2007−2008: 1) 1076 οργανικές θέσεις στον κλάδο των δασκάλων ΠΕ 70. α) 269 θέσεις από ιδρύσεις, προαγωγές, καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων. β) 328... Continue Reading →

Σχολική Επιτροπή

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α) Η Σχολική Επιτροπή (Σ.Ε.) λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφο 8 και 9 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110/27-8-90 τ.Α’). Συγκεκριμένα ορίζονται στις παρ. 8 και 9 τα εξής: 8. Συνιστώνται δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα με την επωνυμία “Σχολικές Επιτροπές”, διεπόμενα από το π.δ. 323/1989. Κάθε σχολική επιτροπή καλύπτει... Continue Reading →

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑