για τους νεοδιόριστους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους και όχι μόνο-ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
(για τους νεοδιόριστους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους και όχι μόνο)
ΜΑΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ!

Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που μας έχουν γίνει κατά καιρούς από νέους κυρίως συναδέλφους που αντιμετώπισαν την αυθαιρεσία της διοίκησης με το που πέρασαν το κατώφλι του σχολείου. Η ενημέρωση για τα δικαιώματα του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολικό χώρο εργασίας είναι ανύπαρκτη με αποτέλεσμα να γίνονται αποδεκτές, ως νόμιμες, ακόμα και οι πιο παράλογες απαιτήσεις που διατυπώνονται με τη μορφή προφορικών εντολών.

1.Ό,τι σου ζητούν να κάνεις, πρέπει να συνοδεύεται και να δικαιολογείται με επίσημο έγγραφο του ΥΠΕΠΘ στο οποίο από το νόμο έχεις δικαίωμα πρόσβασης.
2.Δεν υπογράφεις ποτέ πρακτικά στη σύνθεση των οποίων δεν είχες καμία συμμετοχή. Σε περίπτωση που παρευρέθηκες, αλλά έχεις διαφορετική άποψη από την πλειοψηφούσα, υπόγραψε φροντίζοντας να υπάρχει διατυπωμένη η διαφωνία σου μέσα στο κείμενο.
3.Απαγορεύεται να αναλάβεις τμήμα συναδέλφου που απεργεί, όπως απαγορεύεται να πάρει άλλος την τάξη σου ή το τμήμα σου (ολοήμερο) όταν εσύ απεργείς. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, επικοινώνησε αμέσως με το Σύλλογο και στείλε έγγραφη ενημέρωση για το περιστατικό ώστε να είσαι σίγουρος ότι θα περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.
4.Καμιά προφορική εντολή ή συμφωνία δε σε υποχρεώνει να κάνεις γιορτές ή άλλες δραστηριότητες εκτός του ωραρίου σου, πολύ δε περισσότερο Σάββατο και Κυριακή. Ο χρόνος πραγματοποίησης των γιορτών αποφασίζεται με πράξη (δηλ. Πρακτικό) του συλλόγου Διδασκόντων και είναι το μόνο έγγραφο που σε δεσμεύει.
5.Τα καθήκοντα σου και οι υποχρεώσεις σου περιγράφονται σε επίσημα έγγραφα στα οποία δικαιούσαι πρόσβαση. Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στο ντοσιέ με τον τίτλο εισερχόμενα και περιέχουν όλα τα διατάγματα, προεδρικές αποφάσεις, εγκυκλίους, διαταγές, οδηγίες. Είναι παράλειψη καθήκοντος του διευθυντή να μη σου κοινοποιούνται.
6.Σε κάποια από τα εισερχόμενα είναι απαραίτητη η υπογραφή σου για να πιστοποιηθεί ότι έλαβες γνώση, π.χ. εγκύκλιοι για μεταθέσεις, διαγωνισμό μετεκπαίδευσης και πολλά άλλα.
7.Ο σύλλογος των διδασκόντων αποτελείται από όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και δεσμεύουν και όσους μειοψηφούν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του διευθυντή. Η άποψη του νεότερου εκπαιδευτικού δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρότερης βαρύτητας από αυτή του παλαιότερου.
8.Φρόντισε να ελέγξεις την ασφάλεια του προαυλίου και της αίθουσας (φθαρμένες μπρίζες, φθαρμένα κάγκελα, μέρη όπου βρίσκονται επικίνδυνα αντικείμενα, απορρυπαντικά, σκουπίδια, χώροι-κρυψώνες όπου δεν είναι εύκολη η επιτήρηση των παιδιών κ.α.) Αν διαπιστώσεις συνθήκες που απειλούν την ασφάλεια των μαθητών, συνέταξε έγγραφη αναφορά με αποδέκτη τον Διευθυντή και πάρε αριθμό πρωτοκόλλου. Με την έγγραφη αναφορά θα προστατέψεις τον εαυτό σου ώστε να μη σου αποδοθεί η ευθύνη.
9.Στο ολοήμερο νηπιαγωγείο οι βάρδιες (πρωινή –απογευματινή ζώνη) εναλλάσσονται ανά εβδομάδα ανάμεσα στους συναδέλφους ανεξάρτητα από τα έτη υπηρεσίας που έχει ο καθένας.
10.Η Σχολική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για τη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Διορίζεται από το Δήμαρχο και συνεδριάζει κρατώντας πρακτικά για τις αποφάσεις της σε αντίστοιχο βιβλίο. Στη σχολική επιτροπή συμμετέχει εκτός των άλλων κάθε Δ/ντής-τρια νηπιαγωγείου.
11.Σε περίπτωση συστέγασης νηπιαγωγείου και δημοτικού, το νηπιαγωγείο λειτουργεί ως αυτόνομη σχολική μονάδα με ανεξάρτητη χρηματοδότηση αλλά ενιαία σχολική επιτροπή με το δημοτικό. Ειδικά για το Δήμο της Κω όλα τα νηπιαγωγεία κατανέμονται σε έξι σχολικές επιτροπές – κοινές με τα όμορα δημοτικά σχολεία- και σε κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί ξεχωριστό κονδύλι πιστώσεων που εγκρίνεται από την αρμόδια Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
12.Η δική σου επικοινωνία με τα όργανα της διοίκησης για να έχει νόημα και υπόσταση, οφείλει να είναι γραπτή. Όταν ακούς από «παράγοντες» «δεν χρειάζεται» να υποπτεύεσαι ότι η φάβα έχει λάκκο και ο λάκκος προορίζεται για σένα….
13.Ο Προϊστάμενος δεν μπορεί να σε υποχρεώσει σε υπερωριακή απασχόληση χωρίς τη συναίνεσή σου.
14.Επίσης δεν μπορεί να σε υποχρεώσει σε «μετάβαση» από την πρωινή ζώνη στο ολοήμερο, γιατί το απαγορεύει ο νόμος. Κανείς εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να παραμένει περισσότερο από 6 ώρες στο σχολείο, αυτό αντιστοιχεί στο 8:00 με 14:00 για την πρωινή ζώνη και 10:15 με 16:15 για τη ζώνη του ολοήμερου.
15.Σε καμιά περίπτωση ο προϊστάμενος ή ο Διευθυντής του σχολείου σου δεν μπορεί να σε «πείσει» να δουλέψεις εθελοντικά πέρα από το ωράριό σου, με το πρόσχημα ότι θα προσφέρεις «κοινωνικό έργο». Σε ανάλογη περίπτωση ενημέρωσε αμέσως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. (Το διδακτικό ωράριο για νεοδιόριστους – αναπληρωτές είναι 24 ώρες ανά εβδομάδα και το εργασιακό 30 ώρες).
16.Σχετικά με τη διάκριση ανάμεσα σε εργασιακό και διδακτικό ωράριο διευκρινίζουμε ότι με βάση το νόμο 1566/85 οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο πέρα από τις ώρες διδασκαλίας (μέχρι τις 14:00) μόνο στην περίπτωση που τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (π.χ. προετοιμασία εκδηλώσεων, ενημέρωση γονέων, συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων κ.λ.π.). Κατά όμοιο τρόπο, οι συνάδελφοι στα ολοήμερα προσέρχονται στο σχολείο νωρίτερα από την έναρξη των διδακτικών τους καθηκόντων, μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο ή εφόσον συμπληρώνουν ωράριο στην πρωινή ζώνη. Με βάση δε τον κανόνα των 6 ωρών παραμονής της §14 κανείς συνάδελφος ολοήμερου σχολείου δεν επιτρέπεται να συμπληρώνει ωράριο στην πρωινή ζώνη νωρίτερα από τις 10:00.
17.Κανείς δεν μπορεί να σε υποχρεώσει να μπεις στην τάξη στο «κενό» σου για να αναπληρώσεις συνάδελφο που απουσιάζει, γιατί αυτό παραβιάζει το διδακτικό σου ωράριο.
18.Άδεια που σου δόθηκε (εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο) εγγράφως δεν μπορεί να ανακληθεί προφορικά. Σε ανάλογη περίπτωση ενημέρωσε αμέσως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
19.Καμία προφορική εντολή δεν μπορεί να σε υποχρεώσει να δουλέψεις τις μέρες που έχουν χαρακτηριστεί επισήμως σχολικές αργίες και γιορτές ( εκτός των υπευθύνων παρέλασης).
20.Η λογική του νέου και του παλιού δεν είναι επιχείρημα για να φορτώνεται ο νέος ή ο αναπληρωτής ό,τι μερικοί παλιοί θεωρούν αγγαρεία στο σχολείο.
21.Αν είσαι ωρομίσθιος ενημερώσου για την εγκύκλιο που καθορίζει τις περιπτώσεις που δικαιούσαι την ωριαία αποζημίωση για μαθήματα που δεν πραγματοποιήθηκαν χωρίς δική σου υπαιτιότητα.
22.Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών υπάρχει για να υπερασπίζεται τα εργασιακά και εκπαιδευτικά σου δικαιώματα και αιτήματα απέναντι στο Υπουργείο και τους εκπροσώπους του σε τοπικό επίπεδο.
Μην εμπιστεύεσαι όσους σου πουλούν προστασία λέγοντας σου πως «θα λύσουν το πρόβλημά σου μόνοι τους», «με δικές τους ενέργειες». Αυτό που συμβαίνει είναι να σε χρησιμοποιούν απομονώνοντας εσένα και το πρόβλημά σου από τους υπόλοιπους συναδέλφους και στην καλύτερη περίπτωση να σου παρουσιάζουν ως λύση αυτά που ούτως ή άλλως δικαιούσαι. Δυνάμωσε το σύλλογο με τη δική σου προσωπική και ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες (Διοικητικά Συμβούλια, Συσκέψεις, Επιτροπές αγώνα, Γενικές συνελεύσεις) και κινητοποιήσεις.

Ειδικότερα, για την περίοδο που διανύουμε, η έλλειψη επαρκούς προσωπικού ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο καταστρατήγησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών.
Κανείς συνάδελφος δεν πρέπει να πειθαρχεί σε πέρα για πέρα παράνομες εντολές που παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις για το διδακτικό ωράριο:

  (αναπληρωτές και μόνιμοι μέχρι 10 έτη υπηρεσίας ώρες 24,
  από 10 μέχρι 15 έτη ώρες 23, από 15 μέχρι 20 έτη ώρες 22, πάνω από 20 έτη ώρες 21.

  υποδιευθυντές [όπου υπάρχουν] 21 ώρες
  Διευθυντές 6θεσίων μέχρι και 9θεσίων ώρες 12,
  Διευθυντές 10θεσίων και 11θεσίων ώρες 10,
  Διευθυντές 12θεσίων και πάνω δημοτικών σχολείων ώρες 8.

Ενημέρωσε το Δ.Σ. του συλλόγου για κάθε περίπτωση που το διδακτικό σου ωράριο παραβιάζεται.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις στο σχολείο επικοινώνησε με τα μέλη της Ανεξάρτητης κίνησης Εκπ/κων Π.Ε «ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ» : Καραγκούνη Βάσω (τηλ. 6974632616), Νικολάρα Λάμπρο (τηλ. 6977718257), Παπατσίμπα Βασίλη (τηλ. 6944156163) και στο e-mail: alexikeravno@gmail.com

Ενημερώσου συστηματικά για ζητήματα του κλάδου, δες με ποιο τρόπο διαμορφώνεται ο μισθός σου (επιδόματα, κρατήσεις, φόρος) από την ιστοσελίδα του ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ: https://alexikeravno.wordpress.com/

2 σκέψεις σχετικά με το “για τους νεοδιόριστους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους και όχι μόνο-ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Add yours

 1. Επιτελους καποια στιγμη ας αναδειχθει και η σαπιλα που επικρατει με το διδακτικο ςραριο των διεθυντων. Υπηρετω στην Ημαθια στην πρωτοβαθμια και εδω συμβαινουν τα οργια εδω και χρονια. Απειροελαχιστοι διευθυντες πλεον διδασκουν, και ολος αυτος ο συρφετος γινοταν και γινεται με τις πλατες προισταμενων,αιρετων,σχολικων συμβουλων και δυστυχως και του συλλογου δασκαλων – νηπιαγωγων του νομου. Σαπιλαααααααα…προεξεχοντων των συνδικαλιστων μας!!!
  Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος…

 2. Γεια σας
  θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.
  Γέννησα το Σεπτέμβριο και ανέλαβα υπηρεσία ως αναπληρώτρια στο δημοτικό σχολείο δυο μήνες μετά (γιατί πήρα την προβλεπόμενη άδεια). Υποτίθεται μου είπαν από την πρωτοβάθμια ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα ως νεαρή μητέρα, επειδή είμαι αναπληρώτρια.
  Τυχαία βρήκα τα εξής στο ιντερνετ
  ‘ χρόνος εργασίας της μητέρας αναπληρώτριας μειώνεται κατά δύο ώρες την εβδομάδα από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή, για τα δύο (2) πρώτα έτη. Επίσης η μητέρα απαλλάσσεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και από τις πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες (παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985-ΦΕΚ157Α/30-9-2007, παρ. 14 του Ν. 2083/1992-ΦΕΚ 159Α/21-9-1992 και παρ. 45γ’ του άρθρου 13 του Ν.3149/2003-ΦΕΚ 141Α/ 10-6-2003)»
  ψάχνω τα ΦΕΚ και έχω μπλεχτεί. Μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε τι είναι αυτές οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες; Είναι και οι εφημερίες.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: