αλλαγές στα νηπιαγωγεία, ο δούρειος ίππος για την αποκέντρωση της εκπαίδευσης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ συλλ. «Ο Αριστοτέλης»
_____________________________________________________________

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ένα χρόνο μετά την καθιέρωση της μονοετούς προσχολικής αγωγής, σοβαρότατες αλλαγές συντελέστηκαν στο χώρο των νηπιαγωγείων:

 • Για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης λειτουργεί τμήμα της δημόσιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε άλλο φορέα εκτός του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα στους δήμους με βάση την τροπολογία (άρθρο 32, ν.3577) με τη δικαιολογία της έλλειψης κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Το σχολικό έτος 2006-2007 βρίσκονταν εκτός των δημοσίων νηπιαγωγείων 43.000 προνήπια και 19.000 νήπια με βάση τα στοιχεία του ΚΕΕ. Το 2007 με υποχρεωτική τη μονοετή προσχολική αγωγή το ΥΠΕΠΘ δημιούργησε μόλις 92(!!!) παραρτήματα, δηλαδή με βάση την απλή αριθμητική του δημοτικού τα προνήπια εκδιώχθηκαν από το δημόσιο νηπιαγωγείο.
 • Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία ανέβασαν την πελατεία τους από 4.448 το 2006 σε 35.000(!!!) το 2007 με βάση τα στοιχεία της ΟΙΕΛΕ.
 • Λόγω της τραγικής έλλειψης σε νηπιαγωγεία, φέτος τα τμήματα, ειδικά στις μεγαλουπόλεις, έφτασαν τον προβλεπόμενο αριθμό των 25 νηπίων, με ότι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία τους.
 • Αυξήθηκε το ωράριο λειτουργίας των νηπιαγωγείων και ευθυγραμμίστηκε με το ωράριο των δημοτικών παιδικών σταθμών (7.00-4.00).
 • Με αφορμή το παραπάνω αυξήθηκε το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών κατά 2.30 ώρες την εβδομάδα. Να σημειώσουμε ότι το ωράριο των εργαζομένων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς είναι 30 εργασιακές ώρες.
 • Με βάση την τροπολογία, οι προσλήψεις νηπιαγωγών από τους δήμους γίνονται με βάση τις οικείες συμβάσεις. Οι νηπιαγωγοί που προσλαμβάνονται στα δημοτικά νηπιαγωγεία είναι συνήθως με συμβάσεις έργου (έχουν δελτίο παροχής υπηρεσιών και πληρώνουν ΤΕΒΕ!!!), με μισθούς 600-650 ευρώ (μόνο ο δήμος της Αθήνας έχει πάνω από 1000 νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους κ.λπ. με τέτοιες προϋποθέσεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς).
 • Οι διορισμοί νηπιαγωγών για το 2007 ανέρχονται σε 1050 καλύπτοντας στην ουσία σχεδόν μόνο τις συνταξιοδοτήσεις ενώ οι άμεσες ανάγκες είναι για πάνω από 4000 διορισμούς.
 • Στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς οι γονείς πληρώνουν για τροφεία που κυμαίνονται από 100-150 ευρώ το μήνα και ταυτόχρονα κυρίως λόγω άρνησης πρόσληψης παιδαγωγών, παρόμοια καθήκοντα ασκεί σε πολλές περιπτώσεις και το βοηθητικό προσωπικό (μαγείρισσες, καθαρίστριες κ.λπ.)

Η αποκέντρωση δεν είναι νεφελώδης επιδίωξη αλλά άμεση προτεραιότητα

 • Τον Ιούλιο του 2007 η ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων) υποβάλλει στον πρωθυπουργό υπόμνημα υπογεγραμμένο από το δήμαρχο Αθηναίων Ν. Κακλαμάνη, στο οποίο ζητά τη μεταφορά στις νέες αυτοδιοικητικές μονάδες, αρμοδιοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας Υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της πυροσβεστικής κ.λπ. και τη μεταφορά του δικαιώματος είσπραξης μια σειρά φόρων.
 • Κυβέρνηση Ν.Δ.: Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης του ΥΠΕΠΘ θέτει ως προτεραιότητα την «1Α.4.4.Ενίσχυση της αποκέντρωσης της εκπαίδευσης με ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας… 1Α.5.Ενίσχυση της αποκέντρωσης στην οργάνωση της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος… 1Α.5.1.Ανάπτυξη νέων και ενίσχυση υφιστάμενων περιφερειακών διοικητικών δομών εκπαίδευσης» ενώ το Μάιο του 2007 ψηφίζει τροπολογία με την οποία δίνει δικαίωμα να λειτουργήσει τμήμα της δημόσιας εκπαίδευσης (τα νηπιαγωγεία) στους δήμους,
 • Το πόρισμα του ΕΣΥΠ τον Ιούλιο του 2006 αναφέρεται στην αναποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας λόγω της εξάρτησής της από την κεντρική εξουσία και προτείνει »…σχολικές μονάδες με περισσότερες ευθύνες και ευελιξία : στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων , στην επιλογή προτεραιοτήτων , στη διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων , στην οικονομική διαχείριση. Οι προτάσεις που ακολουθούν στοχεύουν σε μια αποκεντρωμένη οργάνωση της εκπαίδευσης… » (σελ.6).
 • ΠΑΣΟΚ: το πρόγραμμα του, δηλώσεις στελεχών του (Παπανδρέου, Τσοχατζόπουλος, Χρυσοχοϊδης κ.λπ.) Μόνο ένα απόσπασμα από συνέντευξη τύπου 13/9/05 Δαμανάκη, Λοβέρδος, Ράπτη τα λέει όλα: «Όλα περνούν στην περιφέρεια, στο δήμο και στα σχολικά συμβούλια, οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, η επεξεργασία του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι διορισμοί του προσωπικού. Για όλα αυτά συγκροτούν ειδικά εκπαιδευτικά συμβούλια που απαρτίζονται από εκπαιδευτικούς εκλεγμένους με καθολική ψηφοφορία, εκπροσώπους γονέων και μαθητών, εκλεγμένους εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και εκπρόσωπο του Υπουργείου. Τα ειδικά εκπαιδευτικά συμβούλια μετά από κοινωνική διαβούλευση καθορίζουν μέρος του προγράμματος σπουδών, επιλέγουν και αξιολογούν το εκπαιδευτικό υλικό. Είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη διαδικασιών κοινωνικής λογοδοσίας»

Αποκέντρωση: η χαμένη αθωότητα της δημόσιας εκπαίδευσης

Η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων του κράτους και η μεταφορά τους στους δήμους δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Η ευρωπαϊκή εμπειρία σε χώρες όπως η Μ. Βρετανία, Φιλανδία, Δανία για την εκπαίδευση όπου η διαδικασία της αποκέντρωσης έχει προχωρήσει, είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική: περιορισμένη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό με αποτέλεσμα πόροι να καλύπτονται άμεσα από χρήματα που πληρώνουν οι γονείς, από τοπική φορολογία για την εκπαίδευση, από χορηγίες. Σχολεία χρηματοδοτούνται ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που τα επιλέγουν, με αποτέλεσμα τη σαφή υποβάθμιση έως και το κλείσιμο πολλών απ’ αυτά. Η εξασφάλιση πόρων από χορηγίες επιχειρήσεων κοστίζει σε πολλά επίπεδα, από τη μετατροπή των σχολείων σε διαφημιστές και τους μαθητές σε καταναλωτές διαφημιστικών σκουπιδιών ως, το σοβαρότερο,
τον καθορισμό σημαντικού μέρους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τις επιχειρήσεις–χορηγούς. Οι εκπαιδευτικοί σε πλήθος περιπτώσεων είναι υπάλληλοι των δήμων όπου προσλαμβάνονται με ατομικές συμβάσεις εργασίας από τους διευθυντές-μάνατζερ των σχολείων και τους δημάρχους-αφέντες. Οι σχολικές μονάδες λειτουργούν όλο και περισσότερο ως επιχειρήσεις με βάση τα κριτήρια της αγοράς, της ανταγωνιστικότητας, του κέρδους, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της ταξικότητας της εκπαίδευσης, τη χειροτέρευση τω εκπαιδευτικών συνθηκών των μαθητών των χαμηλότερων στρωμάτων και των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.

Οι ομοιότητες δεν είναι τυχαίες

Το 1994 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ψηφίζει τους νόμους 2218 και 2240 για την αποκέντρωση, με τους οποίους μεταφέρει αρμοδιότητες του κράτους στην Τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα σ’ αυτές και της εκπαίδευσης, χωρίς φυσικά να μεταφέρει και τους αναγκαίους πόρους. Έτσι η Τ.Α. φορτώνεται μπελάδες, τους οποίους φορτώνει με τη σειρά της στους δημότες, χαρατσώνοντας τους ποικιλοτρόπως. Μεγάλες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών τη χρονιά εκείνη καθώς και δυσκολίες του ίδιου του κράτους, οδηγούν στη μη ενεργοποίηση σχετικών άρθρων των νόμων έως πρόσφατα. Το άρθρο 32 (η τροπολογία) του Ν.3577 δεν είναι παρά μια τέτοια εξέλιξη υλοποίησης της αποκέντρωσης από το παράθυρο.
Είναι φανερό ότι οι εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα των νηπιαγωγείων δεν είναι τυχαία υπόθεση. Λίγο καιρό μετά την ψήφιση της τροπολογίας, έχουμε σαφή τάση προσαρμογής στις συνθήκες των παιδικών σταθμών με την αυθαίρετη αύξηση του ωραρίου λειτουργίας του δημόσιου νηπιαγωγείου και την επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών των νηπιαγωγών. Για πρώτη φορά στη δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση:
υπάρχουν νηπιαγωγεία που οι γονείς πληρώνουν τροφεία (όσα λειτουργούν στους δήμους),
υπάρχουν εργαζόμενοι όπου δεν πληρώνονται και δε δουλεύουν με τους θεσμοθετημένους όρους του ΥΠΕΠΘ
πριμοδοτείται τόσο ανοιχτά η ιδιωτική εκπαίδευση μια και τα νήπια, ενώ χρειάζεται να έχουν οπωσδήποτε φοιτήσει στο νηπιαγωγείο για να εγγραφούν στο δημοτικό, το δημόσιο δεν παρέχει σ’ όλους αυτή τη δυνατότητα.
Τι άλλο πρέπει να δει κανείς για να παραδεχτεί ότι η αποκέντρωση άνοιξε την πόρτα της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης; Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η ιδωτικοποίηση και η αποκέντρωση πάνε μαζί με την ελαστικοποίηση και καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων και την γενικότερη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα. Ένα κίνημα που θέλει να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των παιδιών στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και να προασπίσει τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών δεν μπορεί παρά να έχει στην προμετωπίδα του την πάλη ενάντια στην πολιτική της αποκέντρωσης.

Γιατί η ΠΑΣΚ και η ΔΑΚΕ στη ΔΟΕ κωφεύουν και παραπληροφορούν;

Είναι εντυπωσιακή η επιμονή των δυο αυτών παρατάξεων να μην πειραχτούν τα ιερά και τα όσια της αποκέντρωσης, να μην υπάρχει η παραμικρή αναφορά στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Απ’ ότι αποδεικνύεται, εξαργυρώνουν γραμμάτια στους κομματικούς τους φορείς.
Από την πρώτη στιγμή η ΔΑΚΕ όχι μόνο αρνήθηκε να προχωρήσει σε καταγγελία της τροπολογίας και σε κινητοποιήσεις για την κατάργησή της αλλά έβγαλε και ανακοινώσεις με τίτλο «ξεσκεπάστε τους» με τις οποίες προσπαθούσε να εφησυχάσει τους συναδέλφους ότι δε συμβαίνει τίποτα το σπουδαίο, κατηγορώντας τους υπόλοιπους για ψεύτες .Ούτε και τώρα που αυξήθηκε το ωράριο δεν τολμά να καταγγείλει το Υπουργείο Παιδείας. Το καλοκαίρι άλλωστε ασχολιόταν με την επιλογή στελεχών και την κατάρτιση των λιστών. Δεν είναι να εντυπωσιάζεται κανείς. Στα πλαίσια των καθηκόντων της κυβερνητικής παράταξης, αναλαμβάνει συχνά πυκνά το ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Έτσι, αρκείται να συμπονάει τους-τις νηπιαγωγούς για τις συνθήκες που δουλεύουν αλλά για την ταμπακιέρα ουδέν.
Η ΠΑΣΚ ενώ αρνήθηκε με απίστευτο πάθος να αναφερθεί έστω, στην αποκέντρωση, έχει το θράσος να εγκαλεί τις παρεμβάσεις γιατί επιμένουν. Είναι σαφές ότι η αποκέντρωση είναι δικό τους παιδί όχι μόνο γιατί νομοθέτησε η κυβέρνησή τους αλλά πολύ περισσότερο γιατί αποδέχονται και συναινούν στα κυρίαρχα ιδεολογήματα της. Άλλωστε η κυβερνητική τους θητεία είναι πλούσια σε αντίστοιχες πολιτικές. Είναι οι πρώτοι διδάξαντες. Και σα να μην έφτανε αυτό παραπληροφορούν ανερυθρίαστα τον κλάδο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρονται σε δικαστική προσφυγή για να κριθεί αντισυνταγματική η τροπολογία βασιζόμενη στην ακύρωση ενεργειών της Νομαρχίας Βοιωτίας από το συμβούλιο Επικρατείας. Αντιμετωπίζουν το ζήτημα με απίστευτη επιπολαιότητα με σοβαρό κίνδυνο να σύρουν τον κλάδο σε επικίνδυνα μονοπάτια. Παραποιούν εντελώς τις ημερομηνίες, δείχνοντας πως μάλλον δεν έχουν πολυασχοληθεί με το ζήτημα (η προσφυγή έγινε το 1995 και η απόφαση βγήκε τέσσερα χρόνια μετά, το 1999). Γιατί δεν απευθύνθηκαν στο νομικό σύμβουλο της ΔΟΕ που είχε κάνει την προηγούμενη προσφυγή για να τον συμβουλευτούν; Μήπως γιατί δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι η απόφαση είναι στο τσεπάκι, όπως ισχυρίζονται στις ανακοινώσεις τους; Μήπως γιατί η απόφαση εκείνη αφορούσε την εξαίρεση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των γραφείων (διοίκηση, στελέχωση, προσωπικό) από τις αρμοδιότητες της Ν.Α.; Άλλωστε αν είναι τόσο σίγουροι, γιατί το θυμήθηκαν μόλις τώρα και δεν προχώρησαν σε τέτοιες ενέργειες πριν ψηφιστεί η τροπολογία; Στην πραγματικότητα η ΠΑΣΚ θεώρησε ότι με την προσφυγή βγάζει λαγό απ’ το καπέλο και βγαίνει από τη δύσκολη θέση να μιλήσει για την ουσία της αποκέντρωσης. Φτάνει όμως, η κοροϊδία. Αυτή η αντιμετώπιση έχει σαν αποτέλεσμα το ζήτημα να τίθεται ως ένα επιμέρους, ειδικό θέμα και το αποκόπτει από το σύνολο των διεκδικήσεων του κλάδου. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και οι ευθύνες του Δ.Σ. της ΔΟΕ τεράστιες.
Χρειαζόμαστε ένα συνολικό αγωνιστικό σχέδιο που θα ενοποιεί το θέμα των Νηπιαγωγείων με τα μεγάλα προβλήματα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέτει η Αποκέντρωση και θα προχωρά σε συγκεκριμένες μορφές διεκδίκησης και αγώνα. Η νομική προσφυγή έχει νόημα να γίνει αν ελεγχθεί και γνωμοδοτηθεί ότι θα είναι θετική για τις διεκδικήσεις μας. Αλλά ακόμα κι έτσι, θα έχει αξία αν συνοδεύεται από ένα συνολικό αγωνιστικό σχέδιο γιατί απλά οι δικαστικές προσφυγές κρατούν χρόνια και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης επηρεάζονται σαφώς από τους πολιτικούς προϊσταμένους της. Προτάσεις που απομονώνουν και προκρίνουν ως μοναδική διέξοδο τη δικαστική προσφυγή, στην ουσία παραπέμπουν το θέμα στις καλένδες των δικαστηρίων, δίνουν χρόνο στην κυβέρνηση και αφήνουν τους-τις συναδέλφους νηπιαγωγούς έρμαια στις αυθαιρεσίες!

 

Το μέτωπο για δημόσια και δωρεάν Παιδεία που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο
πρέπει να δώσει δυναμικά το παρόν έτσι ώστε :
 • Μείωση του ωραρίου εργασίας στα πλαίσια της Β’ βάθμιας και άμεσα εξίσωση του ωραρίου των νηπιαγωγών με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της Α’ βάθμιας με βάση τα χρόνια υπηρεσίας. Όχι στην επέκταση του ωραρίου των νηπιαγωγείων.
 • Να καταργηθούν οι ν. 2218 – 2240 για τη λεγόμενη αποκέντρωση. Κατάργηση τώρα της αντιδραστικής τροπολογίας για τα νηπιαγωγεία. Αντίσταση σε κάθε σχέδιο που προωθεί την ιδιωτικοποίηση – αποκέντρωση, την υπαγωγή στην τοπική αυτοδιοίκηση των σχολείων.
 • 2χρονο υποχρεωτικό Δημόσιο Νηπιαγωγείο, Ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλους.
 • Άμεσοι και μαζικοί διορισμοί νηπιαγωγών, για να καλυφθούν οι ανάγκες της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής με βάση το χρόνο λήψης πτυχίου.
 • Μείωση των μαθητών σε 1/15 για το νηπιαγωγείο και 1/20 για το δημοτικό
 • Ούτε ένα προνήπιο, ούτε ένα νήπιο να μη μείνει εκτός δημόσιου νηπιαγωγείου! Να μην αφαιρεθεί από κανέναν το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση.
 • Να καλυφθούν όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των παιδιών (4-6) για: εκπαίδευση, ασφάλεια, κατάλληλα και επαρκή κτίρια, εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, πρώιμη παρέμβαση για παιδιά με ειδικές ή μαθησιακές δυσκολίες και για αλλόγλωσσα κα αλλόθρησκα παιδιά.
 • Να ιδρυθούν νέα νηπιαγωγεία για την επόμενη χρονιά και να γίνουν οι απαραίτητοι διορισμοί νηπιαγωγών, να υπάρξει αύξηση των οργανικών θέσεων.
 • Να καταργηθεί ο Νόμος που αφορά στη «Δημιουργία φορέα διαχείρισης ολοκληρωμένων προγραμμάτων δια βίου μάθησης», που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 24.5.2007, ο οποίος εκχωρεί κομμάτια του δημόσιου νηπιαγωγείου σε Δήμους και ιδιώτες.

Το ζήτημα των νηπιαγωγείων (Αποκέντρωση-Καταστρατήγηση ωραρίου Νηπιαγωγών) είναι η κερκόπορτα της αποδόμησης και κατάργησης της δημόσιας ενιαίας και δωρεάν εκπαίδευσης σε όλο της το φάσμα. Να αγωνιστούμε για την προάσπιση της δημόσιας ενιαίας και δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής μέσα από την ανάπτυξη κινητοποιήσεων, διαδηλώσεων και συγκεκριμένων απεργιακών βημάτων, που θα εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο διεκδικήσεων για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θα αποτελούν βήμα στη συνολική μας αγωνιστική δράση.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ συλλ. «Ο Αριστοτέλης»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: