Σύνθεση συγκρότηση λειτουργία ΠΥΣΠΕ

Στην έδρα κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελείται από: α) τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας, β) δύο προϊσταμένους γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από άλλους προϊσταμένους γραφείων πρωτοβάθμιας... Continue Reading →

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Π.∆. 1/2003) Ανώτερο  Περιφερειακό  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης • Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων Προϊσταμένων των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης. • Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων Προϊσταμένων των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης. • Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων ∆ιευθυντών των... Continue Reading →

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (Π.∆. 1/2003) Κεντρικό  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόαση τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των ∆ιευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των ∆ιευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Κ∆ΑΥ, εφόσον αυτοί είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά τακτικών ή αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και... Continue Reading →

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑