ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Δικαίωμα έκδοσης Βιβλιαρίου Ασθενείας  υπάρχει  αμέσως μετά την ορκωμοσία του εκπαιδευτικού. Η Διεύθυνση  Εκπαίδευσης ζητά από τον ΟΠΑΔ* Αριθμό Μητρώου για κάθε νεοδιόριστο εκπαιδευτικό. Από την στιγμή που έχετε αποκτήση Αριθμό Μητρώου μπορείτε να προσφύγετε στην αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής ώστε να ζητήσετε την έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας. Τα βασικά δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσετε είναι:... Continue Reading →

αιτήσεις εκπαιδευτικών για μετάθεση

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΠΘ φέτος έχουν κατατεθεί συνολικά 29.479 αιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για μετάθεση. Οι 10.053 αιτήσεις έχουν κατατεθεί από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι 16.978 αιτήσεις έχουν κατατεθεί από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμη έχουν κατατεθεί 1800 αιτήσεις μετάθεσης σε Πειραματικά, Μουσικά και Διαπολιτισμικά Β/βάθμιας εκπαίδευσης, 410 αιτήσεις μετάθεσης σε ΣΜΕΑ... Continue Reading →

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑