ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Π.∆. 1/2003) Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων ∆ιευθυντών σχολικών μονάδων. Επιλέγουν τους Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων. Καταρτίζουν τους πίνακες Προϊσταμένων για τα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Προτείνουν τη μετάθεση ∆ιευθυντών σχολικών μονάδων από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας... Continue Reading →

ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (άρθρο 11 του Ν. 1566/85) Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν ο ∆ιευθυντής, οΥποδιευθυντής και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων. Ο ∆ιευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των... Continue Reading →

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑