Έκδοση βεβαιώσεων για συντάξεις στους προϊσταμένους οργανικών  μονάδων

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται ότι, για τους πολιτικούς δημόσιους
υπαλλήλους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου
συμπεριλαμβάνεται στο μισθό με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη και το επίδομα
θέσης ευθύνης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3205/2003 (άρ. 9 παρ. 2 εδ. ι του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων – Κ.Π.Σ.Σ. (Π.∆. 169/2007 – Φ.Ε.Κ. 210 Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 4 παρ. 4 του Ν. 3620/2007 – Φ.Ε.Κ. 276 Α’). Σύμφωνα με το αριθ. 5144/2008/11.1.2008 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) στις διατάξεις του νόμου αυτού εμπίπτουν οι διευθυντές (εννοείται και οι προϊστάμενοι δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων), οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, οι προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης (εννοείται και οι διευθυντές εκπαίδευσης) ανεξάρτητα

α) από το εάν αποχωρούν ή αποχώρησαν από τη θέση αυτή,

β) από το συνολικό χρονικό διάστημα που διετέλεσαν στη θέση αυτή και

γ) από το πότε διετέλεσαν στη θέση αυτή.

Κατόπιν των ανωτέρω οι ∆ιευθύνσεις ή τα Γραφεία Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα
των οποίων υπάγονται οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί με βάση την τελευταία οργανική τους θέση, παρακαλούνται για την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων κατόπιν υποβολής αιτήματος εκ μέρους των ενδιαφερομένων.
Οι βεβαιώσεις για τους εκπαιδευτικούς που όντας σχολικοί σύμβουλοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το 2003 από την Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. εκδίδονται από τα αρμόδια τμήματα της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Τμήμα Ε’ της ∆ιεύθυνσης Πρσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Τμήμα ∆’ της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων για τους εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτήθηκαν μεταγενέστερα από τις ίδιες Υπηρεσίες ως σχολικοί σύμβουλοι.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Γ.Λ.Κ., οι βεβαιώσεις πρέπει να εμπεριέχουν τα παρακάτω στοιχεία
α) να αναφέρεται η σχετική διοικητική πράξη του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου το
οποίο προέβη στην προαγωγή ή το διορισμό ή την επιλογή ή τον ορισμό (κατά περίπτωση) του υπαλλήλου σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας,
β) να προκύπτει σαφώς η άσκηση καθηκόντων στη συγκεκριμένη θέση, άρα ότι

διετέλεσε ως ……………………… από …………. μέχρι …………… (και τούτο επειδή η

διοικητική πράξη της τοποθέτησης αφεαυτής δε συνεπάγεται την ανάληψη υπηρεσίας και κατ’ ακολουθία την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου).

Για διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι με την αίτησή τους για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης να προσκομίζουν τις αντίστοιχες πράξεις ανάληψης υπηρεσίας και αποχώρησής τους ως προϊσταμένων οργανικών μονάδων ή άλλο σχετικό πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία αυτά.
Η βεβαίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με σχετική αίτησή του απευθείας στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Λ.Κ. (∆ιεύθυνση Συντάξεων 42η, Κάνιγγος 29 Τ.Θ. 1116 Τ.Κ. 101 10 ΑΘΗΝΑ).

Παρακαλείται η αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Λ.Κ. στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να μεριμνήσει άμεσα για την έκδοση οδηγιών για τη σχετική τροποποίηση των εντύπων που αφορούν τους πολιτικούς υπαλλήλους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.


Μαρούσι, 11 – 2 – 2008

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Φ. 361.23/ 2 / 18523 /∆1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

 

ΠΡΟΣ: 1. Περιφ/κές ∆/νσεις Πρωτοβάθμιας

και ∆ευτεροβάθμιας Εκπ/σης

της χώρας

2. ∆/νσεις και Γραφεία

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

της χώρας

3. ∆/νσεις και Γραφεία

ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

της χώρας

ΚΟΙΝ.: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

ιεύθυνση 42η

Τμήμα Β’

Κάνιγγος 29

Τ.Θ. 1116 – 101 10 ΑΘΗΝΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/Τ Ν

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & ∆.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ Π.Ε. & ∆.Ε.

ΤΜΗΜΑΤΑ: Β ́& ́ Ε ́ για Π.Ε. και για ∆.Ε. Β ́& ́∆ ́

Αν. Παπανδρέου 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

 

Πληροφορίες: Π.Ε. Ευθ. Κάλλα – Γ. Λιαμπότης

Τηλέφωνο: 210- 344 3131, 210- 344 2952

Πληροφορίες: ∆.Ε. Α. Καραμαλάκη – Μ. Λυδάκη

Τηλέφωνο: 210- 344 3248, 210- 344 3308

FAX: 210 344 2365

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: