Ενισχυτική διδασκαλία

Μετά από ερωτήματα συναδέλφων για τη διαδικασία συγκρότησης τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και επειδή σε κάποιες περιπτώσεις νέοι κυρίως συνάδελφοι, που συμπληρώνουν σ’ αυτά τις πλεονάζουσες ώρες από το διδακτικό τους ωράριο, βρέθηκαν να κάνουν εφτάωρα έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το Π.Δ. 462/91(Φ.Ε.Κ. 171 τ. Α’) το αποφασιστικό όργανο συγκρότησης των τμημάτων αυτών... Continue Reading →

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑