Αποσπάσεις Εκπ/κων ΠΕ και ΔΕ σε φορείς αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ 2008-09

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008 - 2009 σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις διαδικασίες του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186Α΄)». Προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008-2009, σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του... Continue Reading →

αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2008[ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ]

υποβολή αιτήσεων από 2/4/2008 μέχρι και 14/4/2008 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, Πειραματικά Σχολεία, Διαπολιτισμικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2008-2009». Α. ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 περ.γ΄ του άρθρου 16 του Ν.1566/85, (όπως συμπληρώθηκε... Continue Reading →

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑