Δικαίωμα σε μια δίκαιη τοποθέτηση

 Τι προβλέπεται  Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης. Σε περίπτωση που οι... Continue Reading →

Δικαίωμα άδειας

Τι προβλέπεται 1)ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ~ Κανονική άδεια από 10 έως 14 ημέρες το χρόνο ανάλογα την γεωγραφική περιοχή. Στο Νομό Ροδόπης η κανονική άδεια είναι έως 14 ημέρες.

Εργασιακά δικαιώματα & Σύλλογος Διδασκόντων

Τι προβλέπεται: Α) Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Β) Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του.

Εργασιακά δικαιώματα σχετικά με το ωράριο

  Τι προβλέπεται:  Α: Το εβδομαδιαίο εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες ή έξι ώρες την ημέρα. Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο έργο, ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Β: Το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο διδασκαλίας... Continue Reading →

Στοιχειώδη εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα

Πολύ συνοπτικά γιατί φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κι άλλα: Το δικαίωμα να ζούμε αξιοπρεπώς από την εργασία μας. Καλύπτεται (υποτίθεται) από την αμοιβή μας. Η ακρίβεια, οι νόμοι της αγοράς, η πιθανή ανεργία των συντρόφων στη ζωή μας αμφισβητούν το δικαίωμα αυτό.

Οδηγός εργασιακών δικαιωμάτων

Για μόνιμους, νεοδιόριστους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους και όχι μόνο… Συνάδελφε –ισσα, Στο κείμενο αυτό προσπαθήσαμε να καταγράψουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις που μας γίνονται στα σχολεία και αφορούν την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οδηγίες, ρυθμίσεις μπερδεύονται με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνονται αποδεκτές παράλογες απαιτήσεις και πρακτικές που καταστρατηγούν βασικά εργασιακά δικαιώματα. Ασφαλώς ο κατάλογος... Continue Reading →

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑