Η πρότασή μας για τη συγκρότηση του προεδρείου του Συλλόγου εκπ/κών Π.Ε. Κω-Νισύρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΩ-ΝΙΣΥΡΟΥ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ…
Είναι ένα σχολείο κλειστό…
Κλειστό σε κάθε αντίληψη συλλογικής – ομαδικής δράσης τόσο μέσα στην τάξη, όσο και έξω από αυτήν. Οι όποιες καινοτόμες ιδέες και πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών βρίσκονται στο περιθώριο. Κυριαρχούν τα κλειστά αναλυτικά προγράμματα, που καθορίζονται από την κεντρική εξουσία, μακριά από τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία.
Είναι ένα κάθετο και ιεραρχικό σχολείο…
Όπου όλα δομούνται με προϊστάμενες ιεραρχίες και δεν υπάρχει κανένας ζωντανός θεσμός επικοινωνίας των εκπαιδευτικών. Οι σύλλογοι διδασκόντων μέρα με τη μέρα μετατρέπονται σε διακοσμητικά όργανα, που σπανίως συνεδριάζουν και ακόμα σπανιότερα αποφασίζουν.
Είναι ένα σχολείο της ποσότητας και της εντατικοποίησης…
Όπου η γνώση έχει μετατραπεί σε τυποποιημένες και αποσπασματικές διδακτικές ποσότητες, που «πρέπει να διδαχθούν» και να «μαθευτούν» ως έχουν, χωρίς την άμεση ερευνητική συμμετοχή των μαθητών. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς σπαταλούν χιλιάδες ώρες δουλειάς και έντασης για μια ύλη που έτσι κι αλλιώς – με τη λογική που διέπει τα κλειστά αναλυτικά προγράμματα –σε μεγάλο βαθμό θα ξεχαστεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η σχολική γνώση αλλοτριώνεται και μετατρέπεται σε πληροφορία. Ο σχολικός χρόνος κατακερματίζεται και εντατικοποιείται. Το περιεχόμενο της γνώσης υποτάσσεται στις κυρίαρχες κοινωνικές «αξίες». Η φαντασία, η τέχνη, το απροσδόκητο, το παιχνίδι, το συναίσθημα απουσιάζουν.
Είναι ένα σχολείο επιλεκτικό…
Όπου οι κοινωνικές δομές εξασφαλίζουν τη συνέχειά τους, εξωθώντας το 25% των μαθητών στη σχολική εγκατάλειψη. Ο σχολικός γλωσσικός κώδικας, η σχολική νοοτροπία, οι πολιτισμικές νόρμες που κυριαρχούν και, τέλος, οι οικονομικοί όροι του σχολικού ανταγωνισμού, που εξαντλούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ελαχιστοποιούν την κοινωνική κινητικότητα και βάζουν τον καθένα εκεί που ορίζει «η μοίρα της κοινωνικής του θέσης».
Είναι ένα σχολείο γκρίζο….
Όπου η σχολική αρχιτεκτονική θυμίζει μεταπολεμικές εργατικές πολυκατοικίες, οι άδειοι τοίχοι και οι τσιμεντένιες αυλές δεν αφήνουν την παιδικότητα να αναπτυχθεί.

Μέσα σ’αυτό το περιβάλλον χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει η αντίθεση δύο ρευμάτων της εκπαιδευτικής πραγματικότητα. Ανάμεσα στο ρεύμα του υπαλληλισμού, που διατηρεί άμεση σχέση με τον υποταγμένο συνδικαλισμό, καθώς και τον κρατικό – πελατειακό μηχανισμό και στο διάσπαρτο ρεύμα της ζωντανής εκπαίδευσης, που προσπαθεί να βρει ένα δημιουργικό και ελεύθερο ρόλο μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, αρνούμενο τη ζοφερή σχολική πραγματικότητα.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ…
Την τελευταία δεκαετία η εκπαίδευση βρίσκεται μπροστά στην πιο δομική επίθεση που έχει δεχτεί στη σύγχρονη ιστορία. Μια σειρά από αναδιαρθρώσεις στόχευσαν και συνεχίζουν να στοχεύουν τόσο τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών όσο και την καθημερινή παιδαγωγική πράξη στο ελληνικό σχολείο.

Με στόχο:
1. Ο άνθρωπος από εκπαιδευόμενος και εργαζόμενος να μετατραπεί σε καταρτίσιμο και απασχολήσιμο – που θα αλλάζει και δυο και τρεις δουλειές στη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
2. Το μορφωτικό αγαθό από κοινωνικό αίτημα να μετατραπεί σε εμπορικό προϊόν και το σχολείο σε επιχείρηση.
3. Τα σχολεία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να κατηγοριοποιηθούν οικοδομώντας ένα εκπαιδευτικό σύστημα πολλαπλών ταχυτήτων. Η ένταση των αξιολογικών διαδικασιών που καλύπτουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης – σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικούς και μαθητές – είναι το βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου.
4. Οι εργασιακές σχέσεις να ανατραπούν και να ελαστικοποιηθούν.
5. Να ισχυροποιηθούν οι γραφειοκρατικές ιεραρχίες με απώτερο σκοπό τον έλεγχο και την ομοιομορφία του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
6. Την ανάδυση στη θέση του δημόσιου και δωρεάν σχολείου, με τον καθολικό χαρακτήρα που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, ενός ευέλικτου σχολείου της αγοράς και του κέρδους.

Η ζωντανή εκπαίδευση μέσα στις αντίξοες συνθήκες της κλειστότητας, της ιεραρχίας, της εντατικοποίησης, της κοινωνικής ανισότητας και του ατομικισμού μάχεται για να βάλει στη ζωή με τον πιο έντονο τρόπο την αντίληψη ότι η γνώση πρέπει να αποτελεί ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.
Μάχεται για ένα σχολείο ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ σε μια κοινωνία ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Μάχεται να καταθέσει τόσο σε πρακτικό και καθημερινό όσο και σε οραματικό επίπεδο μια άλλη εκπαιδευτική αντίληψη. ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ:

• Στη βάση αυτού του νέου προτάγματος βρίσκεται η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ που εκφράζεται μέσα από την ελεύθερη σχολική κοινότητα. Μια σχολική κοινότητα που συλλογικά εντοπίζει τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της πράξης της ανατροφοδοτώντας το έργο της μακριά από κάθε εξωτερικό –διοικητικό- αξιολογικό καταναγκασμό. Αυτή η σχολική κοινότητα βασίζεται στη συνεργασία των μερών της (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές). Σ’ αυτή τη σχολική κοινότητα έχουν θέση οι υποκειμενικές πρωτοβουλίες και καινοτομίες. Στο κέντρο της βρίσκεται ο σύλλογος διδασκόντων, που στο εσωτερικό του δεν στηρίζεται σε κανενός είδους ιεραρχία, αλλά στην ισοτιμία των μελών του.

• Η ελεύθερη σχολική κοινότητα δεν μπορεί να είναι περιχαρακωμένη στον κλειστό της χώρο. Ως ανοιχτό σύστημα πρέπει να επικοινωνεί και να αλληλοτροφοδοτείται από την εμπειρία, τις απόψεις, και τη δράση άλλων σχολικών κοινοτήτων, ώστε ελεύθερα να διαμορφώνονται οι νέες πρακτικές εκπαίδευσης με κοινωνική αντίληψη. Είναι λοιπόν απαραίτητη η οριζόντια δικτύωση των σχολικών κοινοτήτων και η τοπική και περιφερειακή τους σύζευξη. Αυτοσυγκροτείται έτσι ένα ελεύθερο, οριζόντιο εκπαιδευτικό δίκτυο ικανό να ανατροφοδοτεί και να αυτοτροφοδοτεί το έργο του. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια η επιμόρφωση περνά στα χέρια των εκπαιδευτικών, που την τροφοδοτούν με την εμπειρία της καθημερινής διδακτικής πράξης και οδηγεί στην επιστημονική τους χειραφέτηση.

• Συστατικό στοιχείο του σχολείου που οραματιζόμαστε είναι τα “ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα” που δίνουν στους μαθητές το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής γνωστικών αντικειμένων χωρίς εξεταστικούς, ταξικούς ή ρατσιστικούς φραγμούς. Τα ανοιχτά προγράμματα απαιτούν δομικές συγκρούσεις με τους παραδοσιακούς τρόπους άσκησης της παιδαγωγικής και της διδακτικής καθώς και με τις υπαλληλικές πρακτικές και νοοτροπίες. Εδώ η γνώση δεν αλλοτριώνεται στο επίπεδο της πληροφορίας, αλλά είναι ένα διαρκές παιχνίδι ανάμεσα στην τάξη και τη αταξία, τη βεβαιότητα και την αβεβαιότητα, τη σαφήνεια και την ασάφεια, το σωστό και το λάθος. Εδώ οι μαθητές κοινωνούν το απώτερο μυστήριο της γνώσης που είναι η δυναμική της να γεννά νέες πραγματικότητες (νέα γνώση). Οι μαθητές οδηγούνται, όχι στη μηχανιστική απομνημόνευση πληροφοριών, αλλά στο πώς να ανακαλύπτουν τη γνώση.

Σ’ αυτές τις συνθήκες το εκπαιδευτικό κίνημα ή θα ξεφύγει από τις παραδοσιακές νοοτροπίες του κυβερνητικού και κομματικού συνδικαλισμού και των πελατειακών σχέσεων, αρθρώνοντας ένα ανεξάρτητο συλλογικό και συνολικό λόγο ή θα βυθιστεί στην κρίση του και θα αυτοκαταστραφεί μετατρεπόμενο σε υποχείριο αντιεκπαιδευτικών πολιτικών.

Σ’ αυτές τις συνθήκες πρέπει να σπάσουν οι λογικές και οι πρακτικές της ανάθεσης. Χρειαζόμαστε συλλόγους που θα ελευθερώνουν όλες τις ζωντανές δυνάμεις της εκπαίδευσης. Συλλόγους που θα επικοινωνούν και θα δικτυώνουν τις ιδέες, τις προτάσεις και τις πρακτικές των μελών που τους απαρτίζουν και δε θα έχουν την αντίληψη ότι σύλλογος είναι η διοικητική ιεραρχία ή οι ξεπερασμένες τυπικές δομές που οδηγούν το εκπαιδευτικό κίνημα στη στασιμότητα και τον εκφυλισμό. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την εκπαίδευση πρέπει να αλλάξουμε το ίδιο το εκπαιδευτικό κίνημα και τη λειτουργία του. Χρειαζόμαστε την ελεύθερη, άρα συνειδητή, συμμετοχή όλων. Μια συμμετοχή που να παίρνει σάρκα και οστά, όχι μια φορά το χρόνο πριν την κάλπη, αλλά να πραγματώνεται μέσα από ποικίλες διαδικασίες, επιτροπές, ομάδες και θέματα.

Σ’ αυτές τις συνθήκες το άνοιγμα των συλλόγων προς την κοινωνία είναι πρωταρχικό ζήτημα της ίδιας τους της ύπαρξης. Τα σχολεία πρέπει να γίνουν οι βασικοί λίθοι οικοδόμησης μιας πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας για βαθιές αλλαγές στην εκπαίδευση. Οι σύλλογοι πρέπει να αναλάβουν όλες τις πρωτοβουλίες επικοινωνίας, οργάνωσης, διαλόγου, κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης, μέσα και έξω από το σχολείο, με κοινές επιτροπές, εκδηλώσεις, συλλαλητήρια κ.ά. τοπικού και κεντρικού χαρακτήρα.

Στα πλαίσια αυτά, η Ανεξάρτητη κίνηση εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αλεξικέραυνο» εκτιμά ότι είναι εφικτή η αντιπροσωπευτική συγκρότηση του προεδρείου του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Κω-Νισύρου στη βάση ενός προγράμματος ελάχιστης προγραμματικής συμφωνίας των δυνάμεων που το απαρτίζουν, η οποία θα στηρίζεται στα ακόλουθα:

Α) Το πρόγραμμα δράσης που ομόφωνα ψηφίστηκε από τη Γ.Σ. του συλλόγου μας τον περασμένο Ιούνιο και το πλαίσιο δράσης της Ομοσπονδίας (απόφαση 11/09/08). Με έμφαση στην αναγκαιότητα συγκρότησης ενός πλατιού κοινωνικού μετώπου (εκπαίδευσης –εργασίας) που θα σταθεί ενάντιο σε κάθε προσπάθεια απορρύθμισης του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης και υποταγής της στις λογικές της αγοράς και του κέρδους. Πρωταρχικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση αποτελεί η καταρχήν αγωνιστική συμπόρευση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, η συγκρότηση δηλαδή ενός ισχυρού πανεκπαιδευτικού μετώπου που θα βαδίσει στο δρόμο του κοινού αγώνα με διάρκεια και προοπτική, στο δρόμο του διακλαδικού και πανεργατικού συντονισμού για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.

Β) Σε τοπικό επίπεδο, και έχοντας κατά νου την αναγκαιότητα για ένα σύλλογο που θα ξεδιπλώνει τη δράση του με αυτοτέλεια, θα έχει παρέμβαση και άποψη σε όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν, θα λειτουργεί συλλογικά σα κύτταρο αγώνα, θα έχει πλούσια συνδικαλιστική, μορφωτική και πολιτιστική δράση και δε θα είναι ένας απλός διακινητής των εγγράφων της ΔΟΕ και της ΑΔΕΔΥ, προτείνουμε:

1. Με στόχο ένα σύλλογο ανοιχτό σε όλους τους συναδέλφους, το Δ.Σ. του συλλόγου μας δεσμεύεται- μέχρι το τέλος της θητείας του – να δρομολογήσει την επάνοδό του στα παλαιά του γραφεία στο 7ο Δημοτικό σχολείο Κω. Η αναγκαιότητα εξασφάλισης ενός σταθερού κι εύκολα προσβάσιμου χώρου από όλα τα μέλη του Δ.Σ αλλά και τους συναδέλφους γενικά θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του συλλόγου. Τα γραφεία οφείλουν να στεγάσουν την βιβλιοθήκη του συλλόγου που θα οργανωθεί και θα εμπλουτιστεί, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, με τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά περιοδικά. Τα γραφεία, με συγκεκριμένες χρεώσεις στα μέλη του Δ.Σ., μένουν τουλάχιστον ένα απόγευμα την εβδομάδα ανοιχτά ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα από τους συναδέλφους, είτε για την καταγγελία αυθαιρεσιών και αδικιών της διοίκησης, είτε για την χρήση της βιβλιοθήκης.
2. Το Δ.Σ. εκδίδει μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο –με πρώτη έκδοση στα μέσα του Ιανουαρίου του 2009- που διανέμεται σε όλα τα σχολεία με στόχο την άρτια ενημέρωση των συναδέλφων για όλα τα ζητήματα του κλάδου.
3. Σε μια προσπάθεια για πιο άμεση και ευέλικτη επικοινωνία με τους συναδέλφους το Δ.Σ. του συλλόγου δεσμεύεται ώστε μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να ανασυγκροτηθεί η ιστοσελίδα του συλλόγου μας στο διαδίκτυο.
4. Ο Παιδαγωγικός Όμιλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κω-Νισύρου αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διοργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων (εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια) που στόχο θα έχουν να απαντήσουν στα ερωτήματα και τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών που γεννιούνται μέσα από την καθημερινή διδακτική πράξη.
5. Ιδρύεται άμεσα το «Θεατρικό εργαστήρι» του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Κω-Νισύρου που θα στηριχτεί στην εθελοντική συμμετοχή των συναδέλφων και θα στοχεύει στη προώθηση του θεατρικού παιχνιδιού και της θεατρικής αγωγής γενικότερα ως διδακτικού και παιδαγωγικού εργαλείου.
6. Το Δ.Σ. εργάζεται όλη τη χρονιά, ώστε με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους να έχει εκδώσει και διανείμει το εγκόλπιο του εκπαιδευτικού όπου θα περιλαμβάνει κωδικοποιημένη την εκπαιδευτική νομοθεσία καθώς και τη χάρτα των βασικών δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού (μόνιμων –αναπληρωτών –Ωρομισθίων).
7. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του 2009 το Δ.Σ. υποδέχεται τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς με τη διοργάνωση εκδήλωσης με στόχο την ενημέρωση τους για τα βασικά ζητήματα του κλάδου.
8. Σε συνεννόηση με το τοπικό νοσοκομείο δημιουργείται τράπεζα αίματος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κω- Νίσυρο, που στηρίζεται στην εθελοντική αιμοδοσία των συναδέλφων. Το Δ.Σ. συντάσσει και η Γ.Σ. του συλλόγου εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της τράπεζας αίματος.
9. Το Δ.Σ. του συλλόγου μας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να έρθει σε επαφή -πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς- είτε με μεμονωμένους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων είτε με το συλλογικό τους όργανο, εάν υπάρχει, με στόχο την κατάρτιση λίστας ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και δωματίων ώστε οι συνάδελφοι που δεν κατοικούν μόνιμα στην περιοχή ευθύνης μας να έχουν την δυνατότητα άμεσης εξεύρεσης κατοικίας. Παράλληλα ο σύλλογος μας οφείλει να εξασφαλίσει κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές καταλληλότητας που οι κατοικίες αυτές θα πληρούν και να διαπραγματευτεί ένα εύλογο τίμημα που δεν θα εξαντλεί τους συναδέλφους οικονομικά.
10. Τέλος, το Δ.Σ. αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που απορρέουν από το γεγονός ότι ο σύλλογός μας περιλαμβάνει συναδέλφους που ζουν και εργάζονται σε δυο διαφορετικά νησιά, δηλώνει την διάθεσή του να εξαντλήσει κάθε δυνατό και πρόσφορο μέσο ώστε οι συνάδελφοι της Νισύρου να μπορέσουν, όσο αυτό είναι δυνατό, να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις διαδικασίες του συλλόγου. Αναλαμβάνει μάλιστα τη δέσμευση να εξετάσει την δυνατότητα οι συνάδελφοι που εργάζονται στη Νίσυρο να μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες του συλλόγου μας χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τη έδρα τους.

Advertisements

3 Comments

  1. Ησυλλογικοτητα είναι οντως το κλειδί.Θα ήταν πολύ ενδιαφερον να προχωρήσετε σε συγκεκριμένες προτάσεις για το δικό σας ιδιαίτερο σχολείο.Είναι εφικτό;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s