Απαράδεκτη απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΔΟΕ για τη μετεκπαίδευση

Είναι το λιγότερο απαράδεκτη η απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΔΟΕ (31-3-2011) να αποδεχτεί την πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας για συμμετοχή σε «ομάδα εργασίας» στην οποία θα γίνει «επεξεργασία πρότασης για τη νέα φιλοσοφία – λειτουργία του θεσμού « Μετεκπαίδευσης – Διδασκαλείων.   

Τη στιγμή που το υπουργείο με την ανακοίνωση του Γ.Γ. του ΥΠΔΒΜΘ Β. Κουλαϊδή στις 9–2–2011 έχει αναστείλει τη λειτουργία της Μετεκπαίδευσης, η απόφαση της ΔΟΕ για συμμετοχή σε μια τέτοιου τύπου ομάδα εργασίας, είναι η απόλυτη συναίνεση του συνδικάτου για την οριστική κατάργησή της. Άλλωστε, το ΥΠΔΒΜΘ εξοβελίζει τη Μετεκπαίδευση ως ακριβή κι αντιπαραγωγική για να προωθήσει το πέρασμα σε μορφές επιμόρφωσης–συμμόρφωσης χωρίς απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, στον πρόσθετο ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών, συνδεδεμένες με την αξιολόγηση κι αυτοαξιολόγηση και με περιεχόμενο την πλήρη υποταγή στις επιταγές του «νέου σχολείου». Του «Νέου σχολείου» της μορφωτικής υποβάθμισης, των καταργήσεων-συγχωνεύσεων-υποβιβασμών σχολείων, των 800 σχολείων της ατελείωτης 35άωρης παιδικής υπερεργασίας, της σύνδεσης με την επιχειρηματικότητα και της χρηματοδότησής του από γονείς και χορηγούς, της αυτοαξιολόγησης-κατηγοριοποίησης των σχολείων, της απλήρωτης ελαστικής εργασίας των εκπαιδευτικών από προγράμματα ΕΣΠΑ, της ουσιαστικής κατάργησης του Συλλόγου Διδασκόντων και της μετατροπής των διευθυντών σε managers-αξιολογητές.

Στους στόχους αυτούς η πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ θέλει συνενόχους. Γι’ αυτό ακούμπησε απαλά εκεί που συνήθως βρίσκει ακροατήριο. Στην πλειοψηφία της ΔΟΕ!!! Γνωρίζονται εξ’ άλλου από τις πολλές κοινές συναντήσεις τους στο κακόφημο ΕΣΥΠ και η υπουργός ξέρει πως για να κάνει σωστά τη δουλειά της μπορεί να στηρίζεται στους δικούς της ανθρώπους.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου δεν είναι τυχαίος.

Πρώτα ετοίμασαν το πακέτο της Επιμόρφωσης ΜΠΕΕ (δηλ. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών) μέσα από το μοναδικό δρόμο που γνωρίζουν, τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Αυτό προσβλέπει στον ιδεολογικό έλεγχο του περιεχομένου της επιμόρφωσης και διαμορφώνει τους όρους της ιδεολογικής χειραγώγησης των εκπαιδευτικών που ορίζονται στους σκοπούς του ΜΠΕΕ: «στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και την προετοιμασία τους σχετικά με τη Φιλοσοφία και την πρακτική του «Νέου Σχολείου». Προετοιμάζει μάλιστα «στη σύνδεση του σχολείου με τις διαδικασίες της Διά Βίου Μάθησης» δηλαδή στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με πρακτικές και δεξιότητες της συνεχούς κατάρτισης που θα αντικαταστήσει τη μόρφωση και είναι το επόμενο βήμα των ευρωπαϊκών δράσεων.. Στη συνέχεια προχώρησαν στην αναστολή της λειτουργίας (βλ. κατάργηση)της Μετεκπαίδευσης.
Γιατί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεν την ενδιαφέρει η διετής μετεκπαίδευση ως θεσμός κριτικού αναστοχασμού της θεωρίας και της παιδαγωγικής στάσης που διευρύνει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών.
Γιατί δεν την ενδιαφέρει η δυνατότητα που έχουν οι εκπαιδευτικοί να επανασυνδέονται με την εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης, με τις όποιες καινοτομίες στο χώρο της διδακτικής, των ανθρωπιστικών σπουδών, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, των θετικών επιστημών.       Την ενδιαφέρει η αποσπασματική επιμόρφωση, τα χρήματα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, η ανάδειξη στελεχών και κυρίως η διαμόρφωση εκπαιδευτικού προσωπικού πειθαρχημένου στις αξίες του σχολείου της αγοράς, της κρατικής παιδαγωγικής, της αυθεντίας των συμβούλων παιδαγωγικής καθοδήγησης και των διευθυντών-αξιολογητών το οποίο θα έχει επιμορφωθεί φτηνά και στον εξωεργασιακό χρόνο του.

Τέλος, καλεί τους πρόθυμους της ΔΟΕ να συμμετάσχουν στην πολιτική τους.«Για το σκοπό αυτό θα συγκροτήσουμε ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση της νέας πρότασης» αναφέρει η πρόσκληση του υπουργείου.
Κι αυτοί φυσικά δέχονται την πρόταση και ορίζουν ως τακτικό εκπρόσωπο της ΔΟΕ …ποιον;  Τον πρόεδρο του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ  Εμβαλωτή Αναστάσιο ο οποίος δεν είναι καν μέλος του συνδικάτου και βρίσκεται στη θέση του προέδρου του ΙΠΕΜ (με τη συναίνεση ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ) καταχρηστικά και αντικαταστατικά μια και το καταστατικό ορίζει ότι τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί! Ο οποίος είναι και μέλος στο συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ορισμένο από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου τον Απρίλιο του 2010 !!

Καλούμε την πλειοψηφία της ΔΟΕ:

· Να ανακαλέσει την απαράδεκτη απόφασή της και να μη συμμετάσχει σε καμία «ομάδα εργασίας» του υπουργείου.

Αγωνιζόμαστε:

· Ενάντια στο κλείσιμο ή στη συρρίκνωση της μετεκπαίδευσης.

· Ενάντια στη μετατροπή της μετεκπαίδευσης σε επιμόρφωση, και την ένταξή της στο ΕΣΠΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

· Διετής Μετεκπαίδευση με την εξασφάλιση των πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό (χωρίς την εμπλοκή προγραμμάτων της Ε.Ε.)

· Ελεύθερη πρόσβαση ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών σε διετή μετεκπαίδευση κάθε 7 με 10 χρόνια με απόσπαση τους στα διδασκαλεία και απαλλαγή των μετεκπαιδευόμενων από τα διδακτικά τους καθήκοντα (όπως ισχύει μέχρι σήμερα).

· Αυτοτέλεια των τμημάτων που παρέχουν τη μετεκπαίδευση, με την εκπαιδευτική κοινότητα να έχει τον κυρίαρχο λόγο στις δομές της μετεκπαίδευσης, στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και στοπεριεχόμενο που θα καθορίζεται με βάση τις ανάγκες έτσι όπως συλλογικά εκτιμώνται από την εκπαιδευτική κοινότητα

· Επέκταση θεσμών μετεκπαίδευσης στη Β/βάθμια

· Ενίσχυση του θεσμού της μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών Α/βάθμιας, Β/βάθμιας στην Ειδική Αγωγή.

· Ένταξη στη μετεκπαίδευση νέων επιστημονικών θεμάτων.

· Η μετεκπαίδευση πρέπει να επεκτείνει το ρόλο της ως μαζικού χαρακτήρα θεσμός

.Να αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς (δασκάλους, νηπιαγωγούς, καθηγητές και ειδικότητες) με στόχο την ουσιαστική μετεκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών της Π.Ε. και Δ.Ε., μακριά από αντιλήψεις που ζητούν τη συρρίκνωσή της μέσω της μετατροπής της σε θεσμό που χορηγεί τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Όχι στην επιμόρφωση – συμμόρφωση – αξιολόγηση. Καμιά επιμορφωτική διαδικασία στα χέρια ιδιωτών είτε με όρους ΕΠΕΑΕΚ – ΕΣΠΑ είτε με άλλης μορφής επιχειρηματικά συμφέροντα ανάλογα με τις “ανάγκες” της αγοράς.

Όχι στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΜΠΕΕ).

Επιμόρφωση με αφετηρία τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, των μαθητών, της εκπαίδευσης συνολικότερα. Τα πανεπιστήμια μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο υπό την προϋπόθεση ότι η οργάνωση και το περιεχόμενο των προγραμμάτων θα προτείνονται, θα επιλέγονται και θα ελέγχονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης πρέπει να ξεφύγει από την κυριαρχία της διδακτικής και να απλωθεί στην ευρύτερη επικράτεια των παιδαγωγικών, εργασιακών, κοινωνικών, μορφωτικών και αισθητικών ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών, ώστε να ανατροφοδοτείται ο εκπαιδευτικός και η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της.

Οι επιμορφωτικές διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιούνται στα πλαίσια του εργασιακού ωραρίου με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

Η επιμόρφωση πρέπει να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα οδηγεί σε κατάταξή τους με βάση τις επιμορφωτικές δραστηριότητες.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: