Όλοι οι πλασματικοί & πραγματικοί χρόνοι ασφάλισης του ΙΚΑ

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης, και όταν πρόκειται για πρόωρη – μειωμένη σύνταξη απαιτείται και ασφαλιστικός δεσμός, τουλάχιστο 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος τα τελευταία 5 χρόνια πριν από το έτος συνταξιοδότησης.
Χρόνοι ασφάλισης, εκτός από τους πραγματικούς, υπάρχουν και πλασματικοί και οι οποίοι διακρίνονται: Σε χρόνους με εξαγορά ή χωρίς εξαγορά και χρόνους με διαφορετικό κόστος. Χρόνους με ή χωρίς προσαύξηση στα ποσά της σύνταξης, και χρόνους που ισχύουν για θεμελίωση έως το 2010 και χρόνους για μετά την 1/1/2011.
Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για χρήση πλασματικών χρόνων είναι η υπαγωγή στην ασφάλιση και πραγματοποίηση τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 χρόνια υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

ΧΡΟΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τεκμήριο είναι ο αντίστοιχος χρόνος εργασίας και διαρκεί όσο υπάρχει και η εργασιακή σχέση. Μονάδα μέτρησης του χρόνου ασφάλισης είναι η ημερολογιακή ημέρα και αυτό ανεξάρτητα εάν υπάρχουν υπερβάσεις ωραρίων ή διπλάσιος μισθός ή απασχόληση και σε δεύτερο εργοδότη.
Για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό αναγνωρίζονται 25 ημέρες για κάθε ημερολογιακό μήνα έστω και αν ο μήνας έχει περισσότερες ή λιγότερες ημέρες εργασίας, όταν όμως υπάρχει επιπλέον απασχόληση κατά τις εορτές, Κυριακές, χωρίς να δίνεται το αντίστοιχα ρεπό αναγνωρίζονται και πέραν των 25 ημερών. Για τους αμειβόμενους με ημερήσιο μισθό αναγνωρίζονται όλες οι ημέρες εργασίας δηλαδή και οι 26 ή 27 ημέρες.
Ως προϋπόθεση καταμέτρησης του χρόνου ασφάλισης είναι η καταβολή από τον εργοδότη των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Επειδή όμως αυτό δεν συμβαίνει, καθώς αρκετοί εργοδότες, δεν παρουσιάζουν στο ΙΚΑ τον πραγματικό χρόνο ή τις πραγματικές αποδοχές, οι εργαζόμενοι οφείλουν να ελέγχουν την ασφάλισή τους.
Το δικαίωμα έγκυρης καταγγελίας ασκείται από τον μισθωτό οποτεδήποτε κατά την διάρκεια εργασίας του και μέσα σε 1 χρόνο μετά την διακοπή, ωστόσο, το ΙΚΑ έχει την δυνατότητα να καταλογίσει εισφορές δηλαδή να ασφάλιση για μία 10ετία πίσω.
Οι ημέρες αποχής από την εργασία για δικαιωματικούς λόγους όπως η κανονική άδεια, επίσχεση εργασίας κ.λ. υπάγονται στην πραγματική ασφάλιση. Αλλά και για λόγους ανεξαρτήτου θέλησης ή αδυναμίας παροχής εργασίας όπως ή στράτευση, ασθένεια, τοκετός, υπό προϋποθέσεις όπως:
α) Επίδομα μητρότητας: Ο χρόνος επιδότησης λόγο κύησης και λοχείας από τον ΟΑΕΔ (από 3-8-1984) θεωρείται πραγματικός χρόνος ασφάλισης, Ν.1469/84.
β) Επίδομα στράτευσης: Ο χρόνος επιδότησης λόγο εφεδρείας στρατού από τον ΟΑΕΔ, επίσης θεωρείται πραγματικής ασφάλισης.
γ) Άδεια ασθένειας: Ο χρόνος του επιδόματος ασθένειας, για τον οποίον ο εργοδότης καταβάλει το υπόλοιπο του μισθού είτε από υποχρέωση του νόμου έως 25 ημέρες το χρόνο, είτε οικιοθελώς συνεχίζει να καταβάλει το υπόλοιπο του μισθού, θεωρείται πραγματικός χρόνος ασφάλισης.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι εργαζόμενοι που για οποιονδήποτε λόγο διακόπτουν την εργασία τους, έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν την ασφάλιση, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές (εργοδότη-ασφαλισμένου) οι οποίες για τον κλάδο σύνταξης υπολογίζονται στο 20% των αποδοχών κατά την διακοπή της εργασίας.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε 1 χρόνο από την διακοπή της εργασίας ή οποτεδήποτε όταν υπάρχουν 3.000 ημέρες στην ασφάλιση και ο αιτών να μην έχει άνω των 67% αναπηρία.
Ο χρόνος αυτός ως το 2010, δεν ισχύει για την θεμελίωση δικαιώματος με τις διατάξεις της 35ετίας και της37ετίας.
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ορισμός πλασματικών χρόνων ασφάλισης είναι, ο χρόνος ασφάλισης που μπορεί να εξαγοραστεί από τον ασφαλιζόμενο, είτε για να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ποιο γρήγορα είτε για να αυξήσει το ποσό της σύνταξης του.
1) Χρόνος Στρατιωτικής Θητείας (όλες οι ημέρες)
Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας θεωρείται συντάξιμος χρόνος οπότε και χρησιμοποιούνται όλες οι ημέρες της στρατιωτικής θητείας, από τις οποίες και εξαγοράζουμε όσες ημέρες θέλουμε και εν προκειμένω για εξαγορά ενός (1) έτους υπολογίζονται και οι 360 ημέρες.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται ως εξής: Όταν πρόκειται για συντάξεις γήρατος, εκτός από τα 12 έτη ασφάλισης απαιτείται και η ηλικία των 58 ετών (με εξαίρεση της 35ετίας στα βαρέα). Για συντάξεις λόγο αναπηρίας απαιτούνται, ποσοστά αναπηρίας άνω των 67% και 900 ημέρες ασφάλισης. Για συντάξεις λόγο θανάτου απαιτούνται, ο θανών να υπερβαίνει τις 900 ημέρες ασφάλισης και η χήρα να είναι άνω των 60 ετών.
Το κόστος της εξαγοράς εξαρτάτε από το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, οπότε εάν θεμελιώνουμε έως το 2010, το κόστος ανέρχεται στο 20% των μηνιαίων αποδοχών, δηλαδή εάν οι αποδοχές του τελευταίου συμπληρωμένου μήνα είναι 1.500 ευρώ, τότε το ποσό εξαγοράς θα ανέλθει στα 10 ευρώ ανά ημέρα (1.500 ευρώ : 30 Χ 20% = 10 ευρώ).
Εάν η θεμελίωση γίνεται μετά την 1/1/2011 τότε, τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται μειωμένα κατά 30%, και εάν η θεμελίωση γίνεται μετά την 1/1/2015 τότε, μειώνονται κατά 50%. Όμως οι μειώσεις αυτές δεν μπορεί να υπολείπονται το 20% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή όχι κάτω από 5,60 ευρώ ανά ημέρα (Η.Α.Ε.33,57 ευρώ Χ 25 :30 Χ 20% =5,60 ευρώ).
Η καταβολή των ποσών γίνεται, είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης.
Ο χρόνος αυτός, με εξαίρεση την 37ετία, ισχύει τόσο για την θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση την σύνταξης.
2) Χρόνος Ασθένειας (300 ημέρες)
Το επίδομα λόγο ασθένειας, το οποίο καταβάλλεται μόνο από το ΙΚΑ, χωρίς την καταβολή του υπόλοιπου μισθού από τον εργοδότη, θεωρείται πλασματικός χρόνος.
Όσοι θεμελιώνουν έως το 2010 αναγνωρίζονται, 200 ημέρες, εφόσον αυτές τοποθετούνται στην τελευταία 10ετία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, και οι οποίες προσμετρούνται μόνο για θεμελίωση των βασικών διατάξεων, εκτός της 35ετίας και της 37ετίας.
Από την 1/1/2011 και εφεξής, οι ημέρες που αναγνωρίζονται φτάνουν τις 300 ημέρες, χωρίς περιοριστικούς όρους για όλο τον εργάσιμο βίο και ισχύουν για όλες τις διατάξεις.
Ο χρόνος αυτός είναι χωρίς εξαγορά, προσμετράτε μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και δεν υπολογίζεται για την προσαύξηση της σύνταξης.
3) Χρόνος Τακτικής Ανεργίας (300 ημέρες)
Στο χρόνο αυτό κατατάσσεται ο αντίστοιχος χρόνος του επιδόματος ανεργίας, το οποίο λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από τον ΟΑΕΔ. Ισχύει ότι και με τον χρόνο ασθένειας, δηλαδή έως το 2010 αναγνωρίζονται 200 ημέρες και από την 1/1/2011, αναγνωρίζονται 300.
4) Χρόνος κύησης και λοχίας
Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό της σύνταξης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ν.1469/84, ο χρόνος επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. λόγω κυοφορίας και λοχείας μετά την 3.8.1984 αναγνωρίζεται και ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Έτσι από 1.1.2011 και εξής, ο χρόνος επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. λόγω κύησης και λοχείας από 3.8.1984, θα προσμετράτε τόσο για την θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης, αλλά θα λαμβάνεται επιπλέον και σαν πλασματικός μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που η ασφαλισμένη δεν επιδοτήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. μετά την 3/8/84, πλην όμως απουσίασε από την εργασία της λόγω κύησης και λοχείας, ο χρόνος αυτός θα ληφθεί υπόψη σαν πλασματικός μόνο για θεμελίωση σε σύνταξη λόγω γήρατος (εγκύκλιος ΙΚΑ 4/ 17-1-2012).
Ο χρόνος αυτός και ο οποίος είναι χωρίς εξαγορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και σύμφωνα με αυτή είναι 119 ημέρες.
 
5) Χρόνος Γονικής Άδειας (3,5 μήνες)
Οι εργαζόμενοι γονείς εφόσον έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο στην επιχείρηση, δικαιούνται έως 3,5 μήνες γονική άδεια. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών και χορηγείται μέχρι την συμπλήρωση της ηλικίας των 3,5 ετών των παιδιών.
Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται σύμφωνα με το νόμο 1483/84, εξαγοράζεται οποτεδήποτε και το κόστος ανέρχεται στο 20% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δηλαδή για αιτήσεις μετά την 1/7/2011, το ποσό ανέρχεται στα 6,71 ευρώ ανά ημέρα (Η.Α.Ε.33,57 ευρώ Χ 20% = 6,71)
Ο χρόνος αυτός προσμετράτε τόσο για την θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης. (Εγκύκλιος ΙΚΑ 46/ 29-5–2012)
6) Χρόνος Εκπαιδευτικής Άδειας (2 έτη)
Θεωρείται ο χρόνος απουσίας από την εργασία για εκπαιδευτική άδεια ο οποίος, γίνεται σε συμφωνία μεταξύ εργοδότου και μισθωτού και είναι άνευ αποδοχών.
Ο χρόνος αυτός, (άρθρο 40 του 2084/92) ο οποίος μπορεί να είναι έως δύο (2) έτη υπολογίζεται, τόσο για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Το κόστος (άρθρο 5 του 2335/95) ανέρχεται στο 20% των αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δηλαδή για αποδοχές 1.500 ευρώ το ποσό ανέρχεται στα 300 ευρώ ανά μήνα (1.500 Χ 20% = 300 ευρώ) ή στα 12 ευρώ ανά ημέρα (300: 25 = 12).
Η αίτηση υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας και συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη που εκδόθηκε κατά τον ίδιο χρόνο, από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκεια της άδειας.
7) Χρόνος Απεργίας (όλες οι ημέρες)
Από την 1/1/2011 (εγκύκλιος ΙΚΑ 78/ 13-10-2011) ο χρόνος απεργίας θεωρείται συντάξιμος χρόνος ασφάλισης και υπολογίζεται τόσο για την θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση τη σύνταξης.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν, μπορούν να αναγνωρίσουν χρόνο απεργίας που συμμετείχαν κατά το παρελθόν, ύστερα από βεβαίωση του εργοδότη αλλά και της οικίας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της Γ.Σ.Ε.Ε..
Το δικαίωμα αυτό ασκείται οποτεδήποτε, ή κατά την διάρκεια της συνταξιοδότησης. Η αίτηση για αναγνώριση, υποβάλλεται στον ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης που υπαγόταν κατά την διάρκεια της απεργίας και εφόσον είναι το ΙΚΑ, αυτή υποβάλλεται στο υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας.
Η αναγνώριση γίνεται με εξαγορά και υπολογίζεται στο 20% των αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δηλαδή για αποδοχές 1.500 ευρώ το ποσό ανέρχεται στα 300 ευρώ ανά μήνα (1.500 Χ 20% = 300) ή στα 12 ευρώ ανά ημέρα (300: 25 = 12) όχι όμως κάτω από τον μισθό του ανειδίκευτου εργάτη ο οποίος το 2012 είναι 33,57 ευρώ, συνεπώς όχι κάτω από τα 6,71 ευρώ ανά ημέρα, (Η.Α.Ε.33,57 Χ 20%).
8) Χρόνος Ανεργίας ( κενά διαστήματα )
Από την 1/1/2011 (εγκύκλιος ΙΚΑ 65/ 5-9-2011) ο κενός (ανασφάλιστος) χρόνος μετά την έναρξη εργάσιμου (ασφαλιστικού) βίου, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης και υπολογίζεται τόσο για την θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση τη σύνταξης.
Ο χρόνος ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί, για κάθε κενό διάστημα, δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα (25 ημέρες ασφάλισης) δηλαδή, δεν μπορεί να αναγνωριστεί χρόνος για ημερολογιακό μήνα για τον οποίο υπάρχει έστω και μία ημέρα ασφάλισης.
Η αναγνώριση πραγματοποιείται με την καταβολή για κάθε μήνα (25 ημέρες) ποσού εξαγοράς, υπολογιζόμενο με ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου Η.Α.Ε. (Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη) όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό για το 2012 ανέρχεται στα 167,85 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης (Η.Α.Ε. 33,57 Χ 25 Χ 20% = 167,85).
9) Χρόνος Σπουδών
Από την 1/1/2011 (εγκύκλιος ΙΚΑ 31/273/28 – 14-10-2011) ο χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης και υπολογίζεται τόσο για την θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση τη σύνταξης.
Ως χρόνος φοίτησης θεωρείται, το χρονικό διάστημα από την εγγραφή έως την ημερομηνία αποφοίτησης που αναγράφεται στο πτυχίο ή στην βεβαίωση της σχολής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής.
Προκειμένω για αναγνώριση σε Τ.Ε.Ι., αναγνωρίζεται και η εξάμηνη πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών καθώς είναι προαπαιτούμενη για την περάτωση των σπουδών και απόκτηση του πτυχίου.
Σε περίπτωση που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία ανώτερης ή ανώτατης σχολής (Τ.Ε.Ι.& Α.Ε.Ι) δικαιούται μόνο από την μία σχολή την οποία επιλέγει ο ίδιος.
Τυχών ασφάλιση κατά την διάρκεια φοίτησης, σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, το χρονικό διάστημα αυτό δεν αναγνωρίζεται .
Το κόστος υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου Η.Α.Ε. (Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη) όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό για το 2012 ανέρχεται στα 167,85 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης (ΗΑΕ 33,57 ευρώ Χ 25 Χ 20% = 167,85).
10) Πλασματικοί χρόνοι παιδιών (1.500 ημέρες)
Ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζονται 300 ημέρες για το πρώτο παιδί, 600 ημέρες για το δεύτερο και 600 ημέρες για το τρίτο, συνολικά έως 1.500 ημέρες, (εγκύκλιος ΙΚΑ 77/ 10-10-2011).
Α) Έως το 2010: Προκειμένου για θεμελίωση έως το 2010, θα πρέπει τα παιδία να έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/2000. Το δικαίωμα εξαγοράς ανήκει στην μητέρα και εάν δεν κάνει χρήση μεταφέρεται στον πατέρα, ισχύει μόνο για την πλήρη σύνταξη και όχι για μειωμένη, δεν ισχύει για θεμελίωση των διατάξεων της 37ετίας, των 4.500 ημερών ασφάλισης, των διατάξεων στα βαρέα καθώς των διατάξεων των μητέρων με ανήλικα τέκνα.
Σε περίπτωση που δεν είναι επιτρεπτή η αναγνώριση για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ο χρόνος αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσαύξηση του ποσού της πλήρους σύνταξης που χορηγείται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις.
Το κόστος αναγνώρισης, ανέρχεται στο 20% του 25πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη και βαρύνει το ΙΚΑ.
Β) Μετά το 2011: Για θεμελίωση μετά την 1/1/2011 ο χρόνος αυτός, ισχύει συγχρόνως και για τους δύο γονείς και ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης ή υιοθεσίας των παιδιών, και λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Δεν ισχύει για την συμπλήρωση με τις διατάξεις, ανηλίκων τέκνων (5.500 Η.Α.), γονέων αναπήρων (7.500 Η.Α.), των ελαχίστων ημερών στον Κ.Β.Α.Ε. (4.500 από τις οποίες 3.600 στον Κ.Β.Α.Ε.), καθώς και για λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου.
Ο χρόνος αυτός είναι με εξαγορά και υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου Η.Α.Ε. όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό για το 2012 ανέρχεται στα 167,85 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης (ΗΑΕ 33,57 ευρώ Χ 25 Χ 20%=167,85).
11) Χρόνος μαθητείας (2έτη)
Από 1/1/2011 ο χρόνος μαθητείας θεωρείται συντάξιμος, και υπολογίζεται τόσο για την θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Χρόνος μαθητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα «απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage)», και στα πλαίσια αυτά υπάγεται και ο χρόνος απασχόλησης σχολικών φυλάκων.
Επιπλέον, ως μαθητεία αναγνωρίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Νέων Προστρατιωτικής Ηλικίας (ΕΝΠΗ), οι οποίοι υπηρέτησαν στη ΜΟΜΑ, δηλαδή οι πρώτοι 6 μήνες και το ήμισυ του επιπλέον χρόνου υπηρεσίας των ΕΝΠΗ, δεδομένου ότι το υπόλοιπο μισό του χρόνου αυτού λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.
Η αναγνώριση γίνεται με εξαγορά, και το κόστος ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου Η.Α.Ε. (Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη) όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό για το 2012 ανέρχεται στα 167,85 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης (ΗΑΕ 33,57 ευρώ Χ 25 Χ 20% = 167,85).
12) χρόνος αναπηρίας
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας, μπορεί να συνυπολογιστεί, χωρίς εξαγορά, μόνο για τη συμπλήρωση του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης.
Δεδομένου ότι, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ ανέρχεται σε 4.500 ημέρες, ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας λαμβάνεται υπόψη μόνο για την συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης. (εγκύκλιος ΙΚΑ αριθμός 4/ 17-1-2012).
13) Χρόνος ανυπακοής – ανυποταξίας
Από 1/1/2011 προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997, οι στρατεύσιμοι οι οποίοι ως αντιρρησίες συνείδησης αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υποχρέωσης (εγκύκλιος Υπ. εργασίας 11/08/2011).
Απαραίτητο δικαιολογητικό για την αναγνώριση του χρόνου αυτού αποτελεί το αποφυλακιστήριο που εκδίδεται από το οικείο σωφρονιστικό κατάστημα και στο οποίο βεβαιώνεται ο χρόνος έκτισης της ποινής ή της προσωρινής κράτησης.
Η αναγνώριση γίνεται με εξαγορά, υπολογίζεται τόσο για την θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης. Για τον τρόπο αναγνώρισης και εξαγοράς, ισχύει ότι για την στρατιωτική υπηρεσία, με εξαίρεση την πρόβλεψη για μειώσεις των ποσών κατά 30% ή 50%.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Αναγνώριση χρόνων που ισχύουν μετά την 1/1/2011:
α) Δικαίωμα αναγνώρισης χρόνων που ισχύουν μετά την 1/1/2011, έχουν μόνο όσοι, θεμελιώνουν/κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με αυξημένες χρονικές- ηλικιακές προϋποθέσεις που ισχύουν από 01/01/2011 και μετά, με βάση το ν. 3863/2010.
Συνεπώς, εξαιρούνται του δικαιώματος οι διατάξεις: (4.500 για άνδρες), (4.500 οικοδομικά – ΟΤΑ), (4.500 ανδρών ΒΑΕ), (7.500 σύζυγοι αναπήρων), οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίσουν, μόνο ότι ισχύει έως το 2010.
β) Εξαιρούνται του δικαιώματος οι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993, εκτός των γυναικών με ανήλικα τέκνα.
γ) Ως προϋπόθεση για αναγνώριση γενικά πλασματικών χρόνων είναι η πραγματοποίηση 3.600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.
 
2) Αίτηση αναγνώρισης:
Η αίτηση για αναγνώριση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή κατά την διάρκεια της αίτησης για συνταξιοδότηση. Καλό είναι πριν από οποιαδήποτε εξαγορά να προηγείται η επίσημη καταμέτρηση από το ΙΚΑ και η αναγνώριση πλασματικών χρόνων να είναι συγκεκριμένη και στοχευόμενη.
 
3) Τρόπος πληρωμής:
Η καταβολή των ποσών (εγκύκλιος ΙΚΑ 87 /16/11/2012) γίνεται είτε με εφάπαξ μέσα σε τρείς μήνες από την έκδοση της απόφασης με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες αναγνώρισης ή με παρακράτηση του 1/3 της μηνιαίας σύνταξης (στρατιωτικής υπηρεσίας) και του 1/4 στην περίπτωση εξαγοράς λοιπών πλασματικών χρόνων.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την αναγνώριση των χρόνων δεν επιστρέφονται.
4) Σύνολο πλασματικού χρόνου
Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί ή συνυπολογιστεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, είναι:
 
  • Για το έτος 2011 αναγνωρίζονται έως 1.200 ημέρες – 4 έτη
  •  Για το έτος 2012 αναγνωρίζονται έως 1.500 ημέρες – 5 έτη
  •  Για το έτος 2013 αναγνωρίζονται έως 1.800 ημέρες – 6 έτη
  •  Για το έτος 2014 αναγνωρίζονται έως 2.100 ημέρες – 7 έτη
Υπέρβαση των ορίων αυτών μπορεί να γίνει μόνο με αναγνώριση χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας, καθώς σε αυτόν υπολογίζονται 360 ημέρες το χρόνο, δηλαδή για 2 χρόνια, 120 ημέρες επιπλέον.
4) Αποκλεισμοί:
Εφιστούμε την προσοχή, σε όσους και όσες θέλουν, να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις του 2010, άρα και πλασματικούς χρόνους που ισχύουν το 2010, θα πρέπει έως 31/12/2013, να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης των χρόνων που θέλουν να αναγνωρίσουν.
Πηγή: apnet.gr

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: