αναρρωτικές άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας. Αρμόδια όργανα να βεβαιώσουν την ανικανότητα για εργασία όταν η καταβολή του ημερομισθίου βαραίνει κυρίως τον ασφαλιστικό φορέα (δηλαδή αναρρωτική άδεια από 4 ημέρες και πάνω τη φορά) είναι: Ο... Continue Reading →

αναρρωτική άδεια με αποδοχές

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρα 54, 55 & 56 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκαν από τον Ν. 4210/2013 / ΦΕΚ 254 Α’) Για αναρρωτικές άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών δείτε εδώ Στον εκπαιδευτικό που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του,  υπολογιζόμενης και της αναγνωρισμένης... Continue Reading →

άδειες άνευ αποδοχών

Οι άδειες άνευ αποδοχών μπορούν να δοθούν όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή αν κάποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του, ή να μείνει στο εξωτερικό. Άδεια άνευ αποδοχών μπορούν να πάρουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. Ακολούθως παρουσιάζονται όσα προβλέπονται για τις άδειες άνευ αποδοχών: α. Στους... Continue Reading →

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑