Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων. Προκήρυξη 1. Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων... Continue Reading →

Προθεσμίες και διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων

Επιλογή προϊσταμένων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων: Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΥΑ για τον καθορισμό των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων. Ακολουθεί αναλυτικά η Απόφαση Άρθρο 2 Προκήρυξη – υποβολή αιτήσεων 1. Τρεις τουλάχιστον μήνες... Continue Reading →

Επιλογή Υποδιευθυντών: Καθορισμός διαδικασίας, προθεσμιών κ αι θητείας

Άρθρο 5 Θητεία Η επιλογή και τοποθέτηση των υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων καθώς και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του ν.... Continue Reading →

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑