Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποι ́ησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ κα ι ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε

Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό: από την Πέμπτη 18-07-2019 μέχρι και τη Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15.00 για την υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 56623/E2/10-04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ). Ο έλεγχος και η επικύρωση των αιτήσεων αυτών... Continue Reading →

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑