αντιπολεμικά

Να γράψουµε τη λέξη ΕΙΡΗΝΗ σε όλες τις τάξεις! ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Μαθήµατα ενάντια στον … Περισσότερα