περί ΕΥ ΖΗΝ και άλλα τινα

Με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν, που διεξάγεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διατυπώνουμε προς κάθε αρμόδιο τα παρακάτω ερωτήματα:  Ποιος είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας και πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία; Θυμίζουμε ότι το Χαροκόπειο είχε και στο παρελθόν  επιχειρήσει τη διεξαγωγή άλλης έρευνας για... Continue Reading →

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑