Όλες οι δημοσιεύσεις από ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για την παιδαγωγική αυτονομία και την επιστημονική χειραφέτηση συμμετέχει στο δίκτυο των Κινήσεων Συσπειρώσεων Παρεμβάσεων Π.Ε.

Μεταθέσεις 2019 – η εγκύκλιος

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της  διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2019-2020, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες :
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.),
γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
δ) στα Μειονοτικά Σχολεία
και ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 12-11-2019 έως 25-11-2019 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων

Η εγκύκλιος εδώ

Σεμινάριο Τ.Π.Ε. μέσω Moodle 2019-2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσετε το παραπάνω σεμινάριο στο τμήμα "Από Απόσταση – Χωρίς Βεβαίωση παρακολούθησης" χωρίς να χρειαστεί να πάτε σε καμία δια ζώσης συνάντηση, αλλά και χωρίς να πάρετε βεβαίωση παρακολούθησης.

Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ επιμορφούμενων και εκπαιδευτών-βαθμολογητών γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας (Moodle), κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχει επίσης υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της κοινότητας που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση εργαλείων, όπως π.χ. forum.

Μερικές πληροφορίες για το τμήμα "Από απόσταση – Χωρίς βεβαίωση παρακολούθησης"

 • Το τμήμα αυτό ΔΕΝ έχει δια ζώσης συναντήσεις και ΔΕ δίνει βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση για συγκεκριμένο αριθμό εργασιών και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ως προς την υποβολή τους. Εργάζεστε όσο θέλετε και με το ρυθμό που επιθυμείτε.
 • Το Νοέμβριο θα καλούμε σταδιακά τα άτομα που έχουν κάνει αίτηση και θα προσπαθήσουμε να δεχτούμε όσους περισσότερους μπορούμε.

Η σελίδα των αιτήσεων είναι http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2019 , όπου θα επιλέξετε το Χωρίς βεβαίωση.
Σας θυμίζουμε ότι η διεύθυνση του σεμιναρίου είναι http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/ και το υλικό των προηγούμενων σεμιναρίων είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε όλους.

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

 • Κανονική άδεια
 • Ειδική άδεια γάμου – θανάτου
 • Ειδική άδεια για γέννηση τέκνου (σε άντρες εκπαιδευτικούς)
 • Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
 • Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη
 • Ειδική άδεια νοσήματος (22 ημερών)
 • Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)
 • Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ετών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)
 • Ειδική άδεια αναπηρίας
 • Ειδική άδεια αιμοδοσίας
 • Άδεια ασθένειας τέκνων
 • Άδεια γονική για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου
 • Αναρρωτική άδεια
 • Άδεια εξετάσεων

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγεί:

 • Άδεια κύησης
 • Άδεια λοχείας
 • Κανονική άδεια κυοφορίας
 • Άδεια 3μηνη (για ανατροφή 3ου παιδιού)
 • Άδεια 9μηνη ανατροφής ή μειωμένο ωράριο
 • Άδεια 6μηνη ανατροφής (για γέννηση δίδυμων, τρίδυμων κ.τ.λ.)
 • Άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους
 • Άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
 • Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
 • Άδεια συνδικαλιστική
 • Άδεια άνευ αποδοχών (έως 1 μήνα)
 • Άδεια αθλητική
 • Άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας

Το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. χορηγεί:

 • Άδεια άνευ αποδοχών > 1 μήνα (όχι για ανατροφή τέκνου)

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι άδειες ανά κατηγορία και από ποιον χορηγούνται

Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

 • Κανονική άδεια
 • Άδεια γάμου – θανάτου
 • Άδεια για γέννηση τέκνου (σε άντρες εκπαιδευτικούς)
 • Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
 • Άδεια για συμμετοχή σε δίκη
 • Κανονική άδεια για μεταγγίσεις αίματος (22 ημερών)
 • Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)
 • Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ετών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)
 • Άδεια αναπηρίας
 • Άδεια αιμοδοσίας
 • Άδεια γονική για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου
 • Αναρρωτική άδεια
 • Άδεια φοιτητική – εξετάσεων

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης χορηγεί:

 • Άδεια κύησης
 • Άδεια λοχείας
 • Μειωμένο ωράριο για ανατροφής τέκνου έως 2 ετών
 • Άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους
 • Άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
 • Άδεια 4μηνη άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
 • Άδεια συνδικαλιστική
 • Άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας

Αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων στην Αν. Μακεδονία – Θράκη το έτος 2019-2020

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κος Κωνσταντίνος Μπαντίκος, αναστέλλεται η λειτουργία:

1 Νηπιαγωγείου και 4 Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ροδόπης

5 Νηπιαγωγείων και 5 Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Εβρου

2 Νηπιαγωγείων και 2 Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Δράμας

1 Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου της Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης Σύνολο 20 Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 8 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά Σχολεία (τα 5 Μειονοτικά).

Αναλυτικά οι Σχολικές Μονάδες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
A/A ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1 Νηπιαγωγείο Άνω Βυρσίνης
2 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς
3 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Δουκάτου
4 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μελέτης
5 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Τυχηρού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1 Δημοτικό Σχολείο Λουτρού
2 Δημοτικό Σχολείο Πρωτοκκλησίου
3 Δημοτικό Σχολείο Δαδιάς
4 Δημοτικό Σχολείο Καστανέων
5 Νηπιαγωγείο Λουτρού
6 Νηπιαγωγείο Γονικού
7 Νηπιαγωγείο Στέρνας
8 Νηπιαγωγείο Λακκώματος
9 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
10 Νηπιαγωγείο Σιδηροχωρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1 Νηπιαγωγείο Κάτω Βροντούς
2 11ο Νηπιαγωγείο Δράμας
3 Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βροντούς
4 Δημοτικό Σχολείο Βαθυτόπου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ζηλωτής

ΕΔΩ To ΦΕΚ

Ανακοίνωση για την Σαμοθράκη – ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Α.Μ.Θ. [καλοκαίρι 2019]

ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΠΝΙΓΗΚΑΝ ΤΟ “ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ” ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΙ Η “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ”

Σύμφωνα με τα καθεστωτικά ιδιωτικά και δημόσια ΜΜΕ “ομαλοποιήθηκε” η κατάσταση στη Σαμοθράκη και επιστρέφει και εκεί η “κανονικότητα”. Πράγματι, για την Σαμοθράκη κανονικότητα είναι η χρόνια εγκατάλειψη, η φτώχεια και ο αποκλεισμός. Οι εικόνες των τελευταίων ημερών είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου καθώς το πραγματικό πρόβλημα στη Σαμοθράκη είναι η εξάρτηση της από την ιδιωτική επιχειρηματικότητα με το κράτος να εγγυάται απλά τα κέρδη του εφοπλιστή Φ.Μανούση.

Το όνομα αυτό “παραδόξως” δεν έχει ακουστεί σε κανένα από τα ΜΜΕ όπου παρουσιάζεται ότι για την τραγική και χαοτική κατάσταση που βίωσε το νησί ευθύνεται ο καιρός! Δεν αναφέρεται ότι η εταιρεία SAOS Ferries με τα πλοία της (ΣΑΟΝΗΣΟΣ, ΣΑΟΣ ΙΙ) έχει το ιδιωτικό μονοπώλιο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης-Καμαριώτισσας και επομένως το νησί εξαρτά όχι μόνο την συγκοινωνία του αλλά και την τροφοδοσία, την υγειονομική περίθαλψη, την καθαριότητα του από τις ορέξεις ενός εφοπλιστή που τα τελευταία 15 χρόνια εκβιάζει συνεχώς για να εξασφαλίσει το κέρδος του.

Τα δύο μεγάλα πλοία ξαφνικά έπαθαν μηχανική βλάβη σχεδόν ταυτόχρονα εν μέσω της τουριστικής περιόδου και απέμεινε ένα μικρό ταχύπλοο, το Ζέφυρος που έχει χωρητικότητα μόλις 150 επιβατών, δεν μεταφέρει οχήματα και ακινητοποιείται ακόμα και με 5-6 μποφώρ. Η εταιρεία ως “λύση” νοικιάζει για 3 μόνο μέρες το πλοίο ΑΝΑΞ που μεταφέρει μόνο αυτοκίνητα, χωρίς επιβάτες. Το Υπουργείο Ναυτιλίας με ανακοίνωσή του ενημερώνει περήφανα ότι «με άμεση παρέμβαση του Υπουργού η ακτοπλοϊκή σύνδεση αποκαταστάθηκε» και μισθώνει το πλοίο Αζόρες το οποίο την Κυριακή 11/8 γύρω στα μεσάνυχτα και ενώ στο λιμάνι της Σαμοθράκης βρίσκεται πλήθος κόσμου και αυτοκινήτων που περιμένει μέρες να ταξιδέψει, δεν καταφέρνει να δέσει λόγω ακαταλληλότητας του λιμανιού και επιστρέφει με τους επιβάτες που μετέφερε πίσω στην Αλεξανδρούπολη. Εγκλωβίστηκαν έτσι 1500 άνθρωποι, εμφανίστηκαν ελλείψεις σε βασικά είδη ενώ εκδηλώθηκε και πυρκαγιά κοντά στο λιμάνι από κολώνα της ΔΕΗ, η οποία ευτυχώς σβήστηκε έγκαιρα χωρίς να πάρει έκταση. Κανένας δεν θέλει να σκεφτεί τι θα γινόταν αν η πυρκαγιά έπαιρνε έκταση καθώς το νησί διαθέτει έτσι κι αλλιώς ελλιπή μέσα πυρόσβεσης και δεν θα μπορούσαν να φτάσουν ενισχύσεις αφού δεν υπήρχε καράβι για να τις μεταφέρει. Μια προσωρινή λύση για τον απεγκλωβισμό μόνο των εκατοντάδων τουριστών έδωσε η ενοικίαση του καταμαράν Αndros Jet, το οποίο όμως αντί της χωρητικότητας των 750 ατόμων που διαφημίζει η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ αποδεικνύεται ότι τελικά χωράει μόνο 400 περίπου άτομα, 75 ΙΧ και καθόλου φορτηγά!

Στο νησί εκτυλίχθηκαν σκηνές κοινωνικού κανιβαλισμού καθώς η εταιρεία και το Λιμενικό ακόμα και εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς κρίσης ασχολήθηκαν μόνο με την διατήρηση του κέρδους και την επιβολή του “νόμου και της τάξης”. Στο νησί είχε φθάσει και μια ομάδα 35 προσφύγων από τις ακτές της Τουρκίας, τους οποίους έσπευσαν απλώς να “εξαφανίσουν” και να μεταχειριστούν με όρους στρατοπέδου συγκέντρωσης. Η εταιρεία σε συνεργασία με μερικούς ξενοδόχους προσπαθούσε να βάλει σε προτεραιότητα στα πλοία ομάδες τουριστών με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια αφήνοντας τους φτωχότερους να περιμένουν επί ώρες για να προμηθευτούν χειρόγραφα εισιτήρια. Οι τουρίστες αναγκάστηκαν να πληρώσουν και ακριβότερο εισιτήριο καθώς το αμάξι από 58 ευρώ πήγε στα 75, το απλό εισιτήριο από τα 15 εκτοξεύτηκε στα 26 ευρώ και το φοιτητικό από τα 8 στα 13. Μια μικρογραφία της καπιταλιστικής ζούγκλας στο λιμανάκι της Καμαριώτισσας.

Ο αποκλεισμός του νησιού είναι άλλωστε αποτέλεσμα του καταστροφικού συνδυασμού της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ακτοπλοΐα και της διαχρονικής στήριξης όλων των κυβερνήσεων στις απαιτήσεις των εφοπλιστών – με τη συνακόλουθη αδιαφορία για τις ανάγκες των κατοίκων και των τουριστών.

Η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη περιλαμβάνεται στις λεγόμενες “άγονες γραμμές”, όπου το «άγονο» δεν αφορά τόσο την απόσταση αλλά τα εισιτήρια που μπορεί να κόβει ο εκάστοτε εφοπλιστής. Οι κυβερνήσεις επιδοτούν τους εφοπλιστές για τους «άγονους» μήνες ενώ θησαυρίζουν τους καλοκαιρινούς. Στην περίπτωση της Σαμοθράκης η εταιρία SAOS FERRIES επιδοτείται από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο και μένει χωρίς επιδότηση για την τουριστική περίοδο που στο νησί συρρέει μαζικά κόσμος. Οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού βιώνουν την εξάρτηση από την εταιρία του κ. Μανούση με δυσάρεστες εμπειρίες συχνά-πυκνά. Μόλις τον περασμένο Δεκέμβρη το νησί παρέμεινε και πάλι αποκλεισμένο για μια εβδομάδα μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο κατάλογος βλαβών είναι μακρύς και η μοναδική απάντηση που δίνει ο εφοπλιστής είναι η απειλή της απόσυρσης του από την γραμμή.

Αν όλα αυτά οφείλονταν σε κάποια απεργία ή σε κινητοποιήσεις τα κανάλια θα ούρλιαζαν συνεχώς για την εικόνα των “αγανακτισμένων” και της “πρωτοφανούς δυσφήμησης της χώρας μας”. Οι εισαγγελείς θα είχαν επέμβει για να κηρυχθεί η απεργία παράνομη και να αναζητηθούν ευθύνες για την καταστροφή που υπέστη το νησί. Για τη Σαμοθράκη ελάχιστα ασχολήθηκαν τα μεγάλα ΜΜΕ και σε καμιά περίπτωση δεν αναζητήθηκε ευθύνη από τον εφοπλιστή. Το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα ΜΜΕ στην Ελλάδα ελέγχονται επίσης από εφοπλιστικές οικογένειες μάλλον περιλαμβάνεται στις “ατυχείς συμπτώσεις” όπως οι μηχανικές βλάβες και οι άνεμοι. Ο κ. Μανούσης είναι άλλωστε, η κλασική περίπτωση κρατικοδίαιτου εφοπλιστή. Ξεκίνησε από συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας, διετέλεσε γενικός γραμματέας στο υπουργείο περιβάλλοντος με Υπουργό το Σωτήρη Κούβελα, στη συνέχεια καναλάρχης ( ιδιοκτήτης του New Channel τη δεκαετία του ‘ 90) και αφού πούλησε το κανάλι το 2004 γίνεται εφοπλιστής με την εγγύηση του κράτους για εξασφαλισμένα κέρδη και φορολογική ασυλία.

Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, ουδεμίας εξαιρουμένης έχουν την ευθύνη και ο λαλίστατος σήμερα ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάει ότι διατήρησε όλα αυτά τα προνόμια των εφοπλιστών. Όσο για την σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη, το “επιτελικό κράτος” το οποίο θα είναι υπηρέτης των επιχειρηματικών κερδών έτσι κι αλλιώς αποδείχτηκε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε μια σχετικά απλή κρίση και να δώσει λύση σε χιλιάδες πολίτες. Εκτός από το φιάσκο των “Αζορών”, το υπουργείο θα μπορούσε άμεσα να επιτάξει ένα πλοίο από αυτά που χρηματοδοτεί με τα λεφτά των φορολογούμενων ή να αξιοποιήσει τα πλοία του λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να απεγκλωβίσει τουλάχιστον τους τουρίστες. Αντίθετα, τους άφησε έρμαιο στα νύχια της εταιρείας ακόμα και αυτές τις δραματικές μέρες, δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο για την αποζημίωση τους και δεν προβλέπεται φυσικά καμία κύρωση για την εταιρία που φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Η τουριστική σεζόν πρακτικά έχει καταστραφεί για ένα νησί που δεν περιλαμβάνεται στις “βιομηχανίες” του τουρισμού αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις απλά δίνει ένα εισόδημα σε οικογένειες μικροεπαγγελματιών. Η Σαμοθράκη ακόμα δεν έχει αποκαταστήσει τις πληγές της από τις πλημμύρες του 2017 και μετά το τέλος του καλοκαιριού οι μόνιμοι κάτοικοι θα αφεθούν χωρίς υγειονομική περίθαλψη και μέριμνα για τις βασικές ανάγκες τους.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία αποδείχθηκε καταστροφική για την Σαμοθράκη, αλλά φάνηκαν τα όρια της συνολικά. Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αντίθετα, εκατομμύρια δίνονται από τις κυβερνήσεις σε επιδοτήσεις σε εφοπλιστές για τις άγονες γραμμές, τα δισεκατομμύρια κέρδη του εφοπλιστικού κεφάλαιου μένουν αφορολόγητα και ούτε κουβέντα δε γίνεται για να αναπτυχθεί δημόσια ακτοπλοΐα.

Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη καλεί τον λαό της περιοχής να παλέψει για να βρεθεί οριστική λύση αλλά και για να να αποδοθούν οι ευθύνες για το πρόβλημα των προηγούμενων ημερών (πλοιοκτήτρια εταιρεία, υπουργείο, λιμεναρχεία, περιφέρεια).

Απαιτούμε:

 • Να διασφαλιστεί η αποζημίωση όλων όσων είχαν εγκλωβιστεί στο νησί με ευθύνη της εταιρείας.

 • Να αποζημιωθούν οι επαγγελματίες του νησιού, αλλά και οι εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου, για την οικονομική ζημία λόγω του αποκλεισμού αλλά και για την κατεστραμμένη συνολικά τουριστική περίοδο με αντισταθμιστικά μέτρα.

 • Να προγραμματιστούν άμεσα έργα για την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών του νησιού που να τα καθιστούν κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών (πχ. αγκυροβόληση πλοίων μεγαλύτερων των 100 μέτρων)

 • Δημόσιες φθηνές συγκοινωνίες για όλο το χρόνο για όλους τους κατοίκους μόνιμους – περιστασιακούς με επαρκή τακτικά δρομολόγια που να καλύπτουν σταθερά τις ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών. Σύγχρονα, ασφαλή πλοία, με μειωμένα εισιτήρια και ναύλα για τα οχήματα.

68670691_673226049862100_7727783575923195904_n.jpg 68876697_409506339687510_2266477830059589632_n.jpg 69153968_505795556890203_5032945095242940416_n.jpg

59321487_2339276583062665_3622779122897387520_n.jpg

Ανακοίνωση Παρεμβάσεων Π.Ε. για συνδικαλιστικά δικαιώματα – περικοπή προϋπηρεσίας αναπληρωτών/τριών

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ

Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά (2018-19) εκλέχτηκε και θήτευσε για πρώτη φορά στην ιστορία της ΔΟΕ στο Δ.Σ. αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, η Δινοπούλου Βαγγελίτσα, ως εκπρόσωπος των Παρεμβάσεων Π.Ε. Σύσσωμος ο διοικητικός μηχανισμός και η πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας της αρνήθηκαν την χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας επί ίσοις όροις με τους μόνιμους συναδέλφους της. Φέτος, στην ίδια ακριβώς θέση βρίσκεται το νέο μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ, Παναγιώτου Χρήστος, αναπληρωτής, εκλεγμένος με τις Παρεμβάσεις ΠΕ καθώς και το μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ, Καργόπουλος Αντρέας, αναπληρωτής, εκλεγμένος με την ΑΣΕ/ΠΑΜΕ, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν στα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα ως μέλη των ΔΣ των Ομοσπονδιών χωρίς πλήρη άδεια, γιατί σε περίπτωση που θα θελήσουν να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους για πλήρη συνδικαλιστική άδεια θα δεχτούν την ποινή της μη προσμέτρησης της προϋπηρεσίας για αυτό το διάστημα.

Ως ΠΑΡΕΜΑΒΑΣΕΙΣ αισθανόμαστε υπερηφάνεια με την επιλογή μας να εκλέγουμε αναπληρωτές εκπ/κούς, στο ΔΣ της ΔΟΕ, στο πλαίσιο της εναλλαγής των εκπροσώπων μας κάθε χρόνο σε αυτό. Δεν ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων μας είναι αναπληρωτές, χωρίς μόνιμη σχέση εργασίας. Θεωρούμε ότι και με αυτόν τον τρόπο υπερασπιζόμαστε στην πράξη κι όχι στα λόγια, τα δικαιώματα των αναπληρωτών και ελαστικά εργαζόμενων συναδέλφων μας.

Σε μια περίοδο μάλιστα όπου η κυρίαρχη κατεύθυνση κεφαλαίου, ΕΕ και κυβερνήσεων είναι το χτύπημα της μόνιμης εργασίας και η «μονιμοποίηση» των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, με μειωμένα δικαιώματα, ανασφάλεια και αλληλοσφαγή για ένα κομμάτι ψωμί και μια χούφτα μόρια, με την πολιτική των μηδενικών διορισμών, να έχει οδυνηρές συνέπειες και να οδηγεί στην ομηρία χιλιάδων συναδέλφων μας και στην καταπάτηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών ιδιαίτερα των κατώτερων λαϊκών στρωμάτων. Σ’ αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση της Ν.Δ. συνεχίζοντας σε ακόμα χειρότερο δρόμο από αυτόν της προηγούμενης κυβέρνησης επιδιώκει να εξαφανίσει κάθε ικμάδα συλλογικής διεκδίκησης χτυπώντας τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζόμενων, και πρωτίστως των ελαστικά εργαζόμενων ως του πιο ευάλωτου, εκμεταλλευόμενου και πληττόμενου κομματιού.

Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα των εργαζόμενων κι όχι επάγγελμα και προνόμιο

Κυρίαρχο μέλημα του ανεξάρτητου αυτόνομου ταξικού ρεύματος των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων αποτελεί η πολιτική, συνδικαλιστική και οργανωτική προετοιμασία του εκπαιδευτικού και ευρύτερα του λαϊκού κινήματος, με στόχο τη συλλογική διεκδίκηση του συνόλου των αιτημάτων τους και ως πρωταρχικό αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος θεωρούμε τη σταθερή, μόνιμη, αξιοπρεπή εργασία όλων των εκπαιδευτικών, διεκδικώντας μαζικούς και μόνιμους διορισμούς. Η επιλογή της εκπροσώπησης από αναπληρωτές στο Δ.Σ. της ΔΟΕ αποτελεί συνέχεια της θέσης μας για ντε φάκτο αναγνώριση των αναπληρωτών και των ωρομισθίων ως αντιπροσώπων στα συνέδρια της Ομοσπονδίας επιβάλλοντας την ίση συνδικαλιστική αντιμετώπισή τους με πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Προκύπτει από την αταλάντευτη στάση μας, να φέρουμε στο κέντρο των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών και όλου του εργατικού κινήματος, το μεγάλο ζήτημα των ίσων συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, στη βάση του ανυποχώρητου αγώνα για πλήρη εξίσωση δικαιωμάτων και μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών. Στο δρόμο του Γενάρη, με όρους ενότητας και αλληλεγγύης κόντρα στις λογικές της ανάθεσης, του παραγοντισμού, του συντεχνιασμού, του επαγγελματικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού και της ανθρωποφαγίας, οι οποίες σκοπίμως και εντέχνως καλλιεργούνται και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας διαχρονικά.

Σε αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας κατά την περσινή χρονιά (2018-19) αρνήθηκε να χορηγήσει συνδικαλιστική άδεια επί ίσοις όροις με τους μόνιμους συναδέλφους της εκπροσώπους στο ΔΣ της ΔΟΕ στην αναπληρώτρια Δινοπούλου Βαγγελίτσα. Και ενώ την ανάγκασαν ταυτόχρονα με το συνδικαλιστικό της έργο να εκτελεί και διδακτικά καθήκοντα, σε πρώτη φάση αρνήθηκαν να προσμετρήσουν 1 μήνα και 4 ημέρες εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά τη διάρκεια των οποίων ήταν τοποθετημένη σε σχ. μονάδα της Δ.Π.Ε. Δ. Αττικής. Ευθυγραμμισμένοι στη γραμμή καταστρατήγησης συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των συμβασιούχων αναπληρωτών, τήρησαν από την πρώτη στιγμή την πιο τιμωρητική και σκληρή στάση, απέναντι στη συναδέλφισσα, μήνυμα προς κάθε αναπληρωτή: Αποτελεί μια κίνηση που ουσιαστικά ποινικοποιεί και απαγορεύει την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση των αναπληρωτών και τη συνακόλουθη προάσπιση των δικαιωμάτων του κόσμου της αδιοριστίας σε επίπεδο ΔΣ της ΔΟΕ. Στέλνει ένα συνολικότερο μήνυμα ότι ο ελεύθερος και ανυπότακτος συνδικαλισμός των συμβασιούχων εργαζομένων εκπαιδευτικών δεν μπορεί να εκπροσωπείται – ασκείται από τους ίδιους σήμερα στην ΔΟΕ, αύριο στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, σε μια συγκυρία μάλιστα κατά την οποία η πολιτική των μηδενικών διορισμών, μετατρέπει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι των εκπαιδευτικών σε ελαστικά απασχολούμενους. Σ’ αυτή τη συγκυρία η κυβέρνηση έρχεται να αμφισβητήσει και τα ίσα δικαιώματά τους στην συνδικαλιστική δράση!

Ο ΠΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ!

Μετά τις διαρκείς πιέσεις και τους εκβιασμούς, τις απειλές και την απαγόρευση ουσιαστικά της απρόσκοπτης συνδικαλιστικής της δράσης η συναδέλφισσα αναπληρώτρια Δινοπούλου Βαγγελίτσα , αφού στερήθηκε της πλήρους συνδικαλιστικής άδειας που δικαιούνται οι μόνιμοι συνάδελφοί της εξέτισε τη θητεία της κάνοντας χρήση των 9 ημερών ανά μήνα ως το ελάχιστο συνδικαλιστικό δικαίωμα, που προβλέπει ο νόμος, ενώ ταυτόχρονα υπηρέτησε το διδακτικό της ωράριο σε σχολεία της περιοχής ακόμη και ως υπεύθυνη τμήματος! Ο διευθυντής εκπαίδευσης σε όλη αυτήν την πορεία έδειξε ξεκάθαρα με ποιον συντάσσεται. Τα κροκοδείλια δάκρυα για τα παιδιά που χάνουν ώρες ήταν ο τρόπος του για να καλύπτει τις ευθύνες – υπουργείου και διεύθυνσης – και να προσπαθεί να μετατραπεί στα μάτια των γονιών από θύτης σε θύμα.

Και ενώ η συναδέλφισσα εξαναγκάστηκε να διακόψει τη συνδικαλιστική της άδεια ώστε να μην στερηθεί το σύνολο της προϋπηρεσίας της όπως προβλέπονταν στην τιμωρητική διάταξη που επέσειε το Υπουργείο Παιδείας, και αφού της είχε ήδη ανακοινωθεί η μη-προσμέτρηση ενός (1) μήνα και τεσσάρων (4) ημερών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά τη διάρκεια των οποίων ήταν τοποθετημένη σε σχ. μονάδα της Δ.Π.Ε. Δ. Αττικής, ο Διευθυντής Π.Ε. Δυτ. Αττικής, προχώρησε δύο βήματα παραπέρα: Εν μέσω καλοκαιριού, με μια προκλητικά εκδικητική, μεροληπτική και πολιτικά επικίνδυνη ενέργεια, προχώρησε στην αφαίρεση 120 συνολικά ημερών (4 μήνες!) προϋπηρεσίας. Με σαθρά και ευτελή επιχειρήματα, διαρκείς αντιφάσεις και εμπαιγμό των δεκάδων εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών σωματείων της περιοχής, των μελών του ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, των συναδέλφων από τα ΔΣ ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ της Αττικής, που συγκεντρώθηκαν στις 25 και 26 Ιουλίου 2019 στη Διεύθυνση Π. Ε. Δυτ. Αττικής επιχείρησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα! Ο Διευθυντής Π. Ε. Δυτικής Αττικής ανοίγει τον δρόμο για την αμφισβήτηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών όχι μόνο των αναπληρωτών, αλλά και των μονίμων εκπαιδευτικών, σε μια περίοδο που το χτύπημα της συλλογικής δράσης και διεκδίκησης βρίσκεται στο στόχαστρο!

Από αναβολή σε αναβολή και από παράταση σε παράταση κατάφερε να ολοκληρώσει τις κινήσεις του στις 16/7/2019! Κινήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την κατά 4 μήνες μείωση της προϋπηρεσίας της συναδέλφισσας, ενώ η προϋπηρεσία που της είχε παραδοθεί εγγράφως στις 21/6/2019 ήταν διαφορετική. Ο Διευθυντής Π. Ε. Δυτ. Αττικής εξέδωσε στις 21/6/2019 την προϋπηρεσία… και αμέσως μετά χωρίς να ενημερώσει την συναδέλφισσα αναπληρώτρια Β.Δ. προχώρησε σε ενέργειες και μεθοδεύσεις που οδήγησαν στην αφαίρεση 4 μηνών προϋπηρεσίας! Συνειδητά παραπλάνησε την αναπληρώτρια και περίμενε μετά τη λήξη του σχ. έτους και τις εκλογές στις 7 Ιούλη 2019 για να μεθοδεύσει την περικοπή! Επέλεξε – προλαμβάνοντας την νέα κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας – να κάνει τον λαγό στην περικοπή των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των αναπληρωτών συναδέλφων ανοίγοντας ταυτόχρονα το θέμα και για τους μόνιμους. Ο συγκεκριμένος Δ/ντής Π. Ε. Δυτ. Αττικής έχει τεράστιες διοικητικές και πολιτικές ευθύνες και με τις ενέργειές του αυτές κατέστησε εαυτόν εχθρό του κλάδου και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων του.

Αρωγό στη μεθόδευση του ο Δ/ντής Π. Ε. Δυτικής Αττικής βρήκε το αντίστοιχο τμήμα διορισμών του Υπ. Παιδείας το οποίο -όπως και ο Διευθυντής Π. Ε. Δυτ. Αττικής- αποκρύπτει και αγνοεί πλήρως τις δύο εγκυκλίους (Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-52014 και Φ.351.5/27/19630/Δ1/29-2-2018) που αφορούν στις συνδικαλιστικές άδειες μονίμων και αναπληρωτών, στις οποίες γίνεται ρητά λόγος για προσμέτρηση αυτού του διαστήματος ως πραγματική/διδακτική προϋπηρεσία προστατεύοντας πλήρως όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν από την θέση που καλύπτει ο υπάλληλος. Επιπλέον, με βάση την ΥΑ υπ’ αριθμόν 582/2011 ορίζεται ότι: «Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται… επίσης και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ως ακολούθως: …οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 1264/1982, του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 και του άρθρου 11 του ν. 2336/1995». Φαίνεται ότι επιλεκτικά αγνοούνται και αποκρύπτονται οι εγκύκλιοι και οι Υ.Α.! Είναι σαφές ότι με τις παραπάνω διοικητικές πράξεις ανοίγει πλέον πανελλαδικά ο ασκός του Αιόλου για τη μη προσμέτρηση (αφαίρεση) της προϋπηρεσίας όλων των αναπληρωτών/τριων που έχουν κάνει χρήση αντίστοιχων συνδικαλιστικών αδειών ως σήμερα (π.χ. μέλη ΔΣ πρωτοβάθμιων σωματείων). Συγχρόνως, αμφισβητείται ακόμα και – το μέχρι τώρα νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα – της 9ημερης συνδικαλιστικής άδειας ανά μήνα για τους 2 νέους αναπληρωτές εκπροσώπους που έχουν εκλεγεί στα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ.

Δίνουμε το δικό μας τελεσίγραφο!

Από την πλευρά μας ξεκαθαρίζουμε ότι δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με το εργασιακό μέλλον των συναδελφισσών/συναδέλφων αναπληρωτριών/αναπληρωτών ούτε να στρώσει το έδαφος για την καταστρατήγηση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων!

Οι εκβιασμοί τους δε θα περάσουν! Θα υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις το αυτονόητο δικαίωμα που έχουν οι αναπληρωτές συνάδελφοί μας να συμμετέχουν στα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών (ΔΟΕ – ΟΛΜΕ) έχοντας συνδικαλιστική άδεια, χωρίς συνέπειες-ποινές και απειλές απόλυσης. Θα δώσουμε τέλος στον εμπαιγμό των αναπληρωτών, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αποκτήσει φωνή ο κάθε συνάδελφος και η κάθε συναδέλφισσα που έχει γυρίσει τις εσχατιές της χώρας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες, που έχει αφήσει πίσω οικογένεια, φίλους, που δεν μπορεί να αρρωστήσει, να γεννήσει και να μεγαλώσει με ασφάλεια το παιδί της/του, που εξαναγκάζεται σε παραίτηση!

Είναι ζήτημα τιμής για όλες τις δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο ΔΣ της ΔΟΕ να τοποθετηθούν τώρα, υπερασπιζόμενοι τα ίσα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών, μόνιμων και αναπληρωτών. Δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις και αναβολές. Ζητάμε να υπερασπιστούν όλοι ξεκάθαρα το δικαίωμα στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση.

Η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των ελαστικά εργαζόμενων συναδέλφων μας είναι υπόθεση όλων μας! Για να πάρουμε πίσω όσα μας κλέβουν. Για να διεκδικήσουμε όσα μας ανήκουν. Μόνος δρόμος, ο αγώνας μας.

Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για:

– Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για τους αναπληρωτές συναδέλφους μας – εξίσωση δικαιωμάτων με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς:

– Άμεση προσμέτρηση όλης της προϋπηρεσίας των συναδελφισσών Δινοπούλου Βαγγελίτσας και Ελεάνας Μαργαρίτη.

– Να δοθεί πλήρη συνδικαλιστική άδεια στον Χρήστο Παναγιώτου και στον Αντρέα Καργόπουλο με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

– Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Άμεσο διορισμό/μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία (προσμέτρηση ολόκληρης της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών συμπεριλαμβανόμενης και αυτής των σχολικών ετών 2018 – 2019 & 2019 – 2020).

Καλούμε όλους τους Συλλόγους Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ, τις ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να πάρουν αποφάσεις καταγγελίας της απαράδεκτης στάσης του Διευθυντή Π. Ε. Δυτ. Αττικής. Οι ομοσπονδίες να ζητήσουν άμεσα συνάντηση με την υπουργό παιδείας κ. Ν. Κεραμέως για την οριστική επίλυση του ζητήματος.

Όχι μισή δουλειά, ούτε μισή ζωή!

Μαζικοί, αποφασιστικοί αγώνες για την ανατροπή της πολιτικής τους!

Θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους!